Новости в сектор „Екология“ в сайта на Община Троян – полезна информация за видовете отпадъци и тяхното изхвърляне

Новости в сектор „Екология“ в сайта на Община Троян – полезна информация за видовете отпадъци и тяхното изхвърляне Снимка: Община Троян

Обновен е сайтът на Община Троян в частта „Екология“, където са създадени специални бутони за получаване на подробна информация за отпадъците – видове отпадъци, тяхното изхвърляне, преработване и др.

Всеки човек  поне веднъж е попадал в ситуация, в която не знае къде трябва да изхвърли отпадъци от ежедневието си – било то лекарства с изтекъл срок на годност, текстил, стари мебели, отпадък, който излиза при разчистване на стари къщи и др. В секцията всеки посетител на официалната страница на администрацията ще може да открие подробно разписана информация за: Смесени битови отпадъци; дървесни отпадъци; текстилни отпадъци; опасни битови отпадъци от домакинствата; биоразградими отпадъци; строителни отпадъци; отпадъци от черни и цветни метали с битов характер; отпадъци от опаковки; негодни за употреба батерии и акумулатори; излязло от употреба електрическо и електронно оборудване; излязло от употреба моторно превозно средство; излезли от употреба гуми; отработени масла.

Разделното събиране на зелени и други био-отпадъци например, се прилага с цел тяхното компостиране. Качеството на произвеждания компост зависи от постъпващите за компостиране материали и респективно от прилагания метод за събиране. Жителите на общината могат да предават безвъзмездно биоразградими зелени отпадъци към новите инсталации за предварително третиране и компостиране „Хемус ресурс – Троян и Априлци” ООД.

Всеки, който притежава дървесни отпадъци (дървени плоскости, стари мебели, дървени дограми и др. с произход от домакинствата), може да се освободи от тях напълно безплатно, като ги закара при инсталациите за предварително третиране и компостиране, където е разположен специализиран контейнер с вместимост 38 куб. м. Отпадъчната дървесина се предава за рециклиране и се използва за производство на плочи (плоскости) от дървесни частици.    

На територията на община Троян е изградена и система за събиране на „Негодни за употреба батерии и акумулатори” чрез сключен договор с организация по оползотворяване „Екобатери“ АД. Общо 10 контейнера са поставени в различни точки на града.

В община Троян е изградена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки чрез разполагане на цветни контейнери по уличната мрежа. Организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки „ЕКОПАК България“ АД, осъществява събирането, транспортирането и оползотворяването на отпадъците от опаковки. В сайта на Общината всеки посетител може да види локациите на поставените контейнери.

Община Троян цели да осигури по-лесен и удобен начин гражданите да предадат своите ненужни дрехи, чанти и обувки, както и да се даде възможност този вид материи да бъдат рециклирани и използвани отново. Контейнерите за текстил са поставени в шест точки на града.

Още полезна информация, разположение на специализирани контейнери и други, може да откриете на: https://www.troyan.bg/bg/okolna-sreda.

Беше направено изказване за липсата на всички видове нововъдени контейнери на ул.,, Цар Калоян“, където е Центърът за работа с деца. Няма нови контейнери наблизо и на ул.,, Христо Ботев“  и ,,Ген. Карцов“. На въпрос за разделно събиране на отпадъци по селата бе отговорено за надграждане на потребностите. Беше направено предложение в бъдеще да се изхвърля разделно и храна.

Споделяне