ОИЦ - Ловеч анонсира пред медиите възможностите за кандидатстване с концепции за ИТИ и ролята си в регионалния съвет за развитие

Представители на медиите в ОИЦ - Ловеч Представители на медиите в ОИЦ - Ловеч Снимка: ОИЦ - Ловеч

На 01 август 2023 г. Областен информационен център – Ловеч проведе пресконференция с представители на медиите от Ловеч и региона с цел запознаване с отворената за кандидатстване процедура  за подаване на Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), както и ролята и функциите на Областния информационен център във връзка с прилагането на подхода ИТИ.  Срещата беше открита и ръководена от Управителя на ОИЦ-Ловеч Кенан Терзиев, който направи кратко въведение за идеята Интегрирани териториални инвестиции, историята за нейното възникване през последните 2 г., развитието във времето и окончателното й стартиране на 27 юни 2023 г.

Интегрираният териториален подход представлява подход, основан на местните специфики, насочени към ефективно използване потенциала на всяка територия при тесен диалог и сътрудничество между различни заинтересовани страни на местно ниво – държавни институции, областни администрации, общинска власт, гражданско общество, бизнес, научни и академични среди, неправителствени организации и други заинтересовани страни. Целта е намаляване на различията между регионите, както и в самите региони, а средството е именно въвеждането на интегриран подход при инвестирането на средства от европейските фондове през периода 2021 – 2027 г. при съобразяване с местните особености и ефективно използване потенциала на съответната територия.  Процесът се ръководи от Програма ,,Развитие на регионите”, която е основната финансираща програма, подкрепена от още пет европейски програми : ,,Конкурентоспособност и иновации в предприятията”, ,,Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация”, ,,Образование”, ,,Околна среда” и ,,Развитие на човешките ресурси”, като всяка от тях е задължена да задели минимум 10% от финансовия си ресурс за интегрирани териториални инвестиции.

В дискусията по темата екипът на ОИЦ-Ловеч обособи основните групи допустими бенефициенти за участие в Интегрираните териториални инвестиции: Държавата- като институция, Бизнесът – като основен двигател на икономиката, Гражданското общество- като гласът на народа и други като подчерта, че само намирането на общ език и цели би способствало за ефективността на новия подход, от което ще спечелят всички. Чрез т. нар. подход ,,отдолу- нагоре” , обединените усилия на няколко общини, институции, европейски програми, общество и идеи ще се постигне по-добър живот за хората и развитие на територията. Във фокуса на инвестициите на двата приоритета на Програмата за развитие на регионите попадат всичките 50 градски общини на България , като за 40-те градски общини по Приоритет 2 са допустими всички дейности по програмата (тук попада и община Ловеч).  По изключение се допуска част от дейностите да се изпълняват на територията на селските, но при спазването на определени условия.

Подходът ИТИ ще се реализира в две фази, първата от които стартира на 27 юни 2023 г. и е с продължителност 3 месеца (до 27 септември 2023 г.), през което време заинтересованите страни могат да подават своите проектни идеи за концепции за ИТИ през електронната система  ИСУН 2020. Втората фаза ще бъде достъпна за участие само за бенефициенти, чиито концепции са оценени най-високо и са получили най-голямо одобрение, а техните одобрени концепции ще могат да придобият конкретни измерения, визия и финансов аспект.

В изпълнението на новия подход екипът на Областен информационен център - Ловеч е натоварен с нови отговорни функции в качеството си на част от структурата на експертния състав на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северозападен регион.  ОИЦ-Ловеч осъзнава сериозността на ролята си, предвид участието си в звената за медиация и публични консултации. Областните информационни центрове ще изиграят ключова роля за сформирането на партньорства между бенефициентите, осъществяването на координация при подготовката на концепции, разясняването и популяризирането на възможностите за изпълнение на ИТИ, организирането и представянето пред обществото за обществено обсъждане на подадените концепции, публичните обсъждания и организирането на събития за разисквания. За да е успешен регионалния подход, е необходимо планираните дейности да имат широка обществена подкрепа и да са инициирани от местната общност, а всичко това ще се осъществи със съдействието на всички ОИЦ в България. Разбира се, прокрадват се и опасения за възприемането на този нов подход, административния капацитет както на институциите, така и на бизнеса и обществото към ефективността, възможността за взаимна работа и постигане на консенсус в името на бъдещото развитие.

ОИЦ - Ловеч е част от Мрежата от 27 областни информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ и ЕФСУ в Р България.

---

За допълнителна информация:

Име на служител: Татяна Костова

Длъжност: Експерт „Комуникация, информация и логистика“

Тел.: 068 604 297

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Споделяне