Приключи аварийното укрепване на участък от общински път при Троянски манастир

На 4 август, приключиха ремонтните работи по аварийно укрепване на участък от път LOV 1140, Орешак-Черни Осъм, при Троянски манастир. Извършено беше изграждане на стоманобетонна подпорна стена, с височина около 6 м., с обхват 11 м.

Поради очаквани предстоящи процеси на слягане на обратния насип, в участъка все още не е положена асфалтовата настилка. Затова, молим преминаването в района да става с повишено внимание и съобразена скорост. Същата ще бъде изпълнена в края на есенния сезон.

---

Източник: Община Троян

Споделяне