По повод Международния ден на младежта Община Троян организира три събития

Община Троян ще отбележи Международния ден на младежта Община Троян ще отбележи Международния ден на младежта

По повод 12. август Община Троян организира няколко събития, с които да отбележи Международния ден на младежта. На 11. август, в навечерието на празника, от 10 ч. кметът на Община Троян Донка Михайлова ще открие спортна площадка към „Спортен комплекс за биатлон и стрелба“ - Троян. Проектът е осъществен по инициатива и идея на Клуб по биатлон и стрелба „Аякс“ с активното съдействие на Община Троян и подкрепата на Министерството на младежта и спорта. Той бе залегнал в Програмата за управление на община Троян (2019-2023) като приоритет за „Постигане на по-високо качество на живот в по-добра жизнена среда“. Изпълнител, избран съгласно Закона за обществените поръчки, бе фирма „Пътприбор“ ООД, гр. София.

По-късно през същия ден кметът Михайлова ще проведе среща-разговор с млади хора, реализирани и развиващи се в Троян, в различни сфери – спорт, култура, частен бизнес, НПО и различни инициативи. В срещата ще участват малък кръг млади хора, които с примера си могат да мотивират повече младежи да се връщат в нашия град. Ще бъдат обсъдени предизвикателствата, с които младите в Троян се срещат по пътя на изграждане на кариера, живот и семейство. В хода на разговора ще бъдат набелязани и стъпки, които може да се предприемат за подобряване средата на живот в Троян и населените места от общината занапред.

На 12. август, събота, от 10 ч. Българският младежки червен кръст - Ловеч, Община Троян и Центърът за работа с доброволци към регионалната библиотека „Проф. Беню Цонев“ - Ловеч, организират „Забавно лято“. Събитието, което ще включва спортни и занимателни игри, много смях и настроение, ще се проведе на интерактивната детска площадка в градинката „Троянка“ (срещу бензиностанция „Петрол“).

Споделяне