Гигантските африкански охлюви в Природонаучния музей на 2. и 3. септември. Вълшебство от биологично разнообразие

На 2. и 3. септември (08:00 -17:00 ч.), в Природонаучния музей в Черни Осъм ще се състои изложба, представяща гигантски африкански охлюви от рода "ахатина".

Под ръководството на биолога Ростислав Траянов посетителите ще имат възможността да се потопят в удивителния свят на тези създания и да ги докоснат. Изложбата ще представи разнообразни сухоземни охлюви, различаващи се по форма, размер и цвят. От черупки до безчерупкови, от кръгли до спираловидни и винтообразни форми - пътешествие из света на биологичното разнообразие.

Биологът Ростислав Траянов ще сподели своите знания и подробности за живите експонати и най-впечатляващите видове от различните части на света. Изложбата ще гостува през уикенда и обещава интересни срещи с любопитни разговори.

Споделяне