Природнаучният музей в с. Черни Осъм приветства гости в Европейската нощ на учените 2023

Европейската нощ на учените 2023 Европейската нощ на учените 2023

Проектът "SEARCH – Европейcка нощ на учените" има за цел да направи науката по-достъпна и интересна за широката общественост. С помощта на интерактивни изложби, демонстрации, лекции, работилници и забавни научни експерименти, това събитие въвежда хората в света на науката и технологиите, насърчавайки новоприети идеи, въпроси и желание за обучение и развитие. За поредна година, "Нощта на учените" събира основни и асоциирани партньори от цялата страна и предлага специална програма в над 25 населени места. Темата за 2023 година е адаптацията на човечеството към измененията в климата.

На 29 септември 2023 година, Природонаучният музей за първи път ще се включи към този проект.

Към посетителите предлагаме следната програма:

14:00 ч. – Природно и научно за Буковите гори

  • Запознайте се с маршрута до Гарванска скала.
  • Наблюдение на дървесните видове и следите на животните.

19:00 ч – Вълшебна гора. Природно и научно – тайните на Вековните Букови гори.

  • Презентации и филми за старите гори.
  • Потайни, редки, уязвими и застрашени видове от старите гори.
  • Представяне на четирите сезона в гората, чрез живота на нейните обитатели – дървета и животни.

20:00 ч. – Нощна разходка

  • Чуйте нощни грабливи птици.

Присъединете се към нас и бъдете част от Европейската нощ на учените 2023 в с. Черни Осъм, където науката става жива и достъпна за всички! ??

Споделяне