Община Троян се включва в инициативата „Да изчистим България заедно“

Инициатива „Да изчистим България заедно“ Инициатива „Да изчистим България заедно“

Община Троян призовава всички граждани, училища и ведомства да станат доброволци и да се включат в тазгодишната инициатива под надслов „Да изчистим България Заедно“.

С цел ефективно извършване на организацията по натоварване и извозване на събраните отпадъци от почистването, следва да се спазва следното условие – пълните торби да се оставят по възможност до най–близкия контейнер за битови отпадъци.

Община Троян ще осигури натоварване и транспорт на събраните отпадъци до инсталациите за предварително третиране и компостиране “Хемус ресурс - Троян и Априлци”. Също така, всеки гражданин включил се в инициативата може сам да извози събраните отпадъци до “Хемус ресурс - Троян и Априлци” ООД, намиращо се в местността Троянско поле.

Споделяне