„В малкия голям свят на прилепите“ и експедицията на Антония Хубанчева в музея

Образователно събитие в света на изкуството и науката!

През дните на 10-и и 11-и октомври, организацията за съвременно алтернативно изкуство и култура "36 Маймуни" и изследователят-прилеполог Антония Хубанчева представиха интерактивната инсталация "В малкия голям свят на прилепите" в залите на Природонаучния музей. Събитието показа магичния свят на прилепите и тяхната ключова роля за екологичното равновесие и живота на нашата планета.

Участници в инсталацията бяха ученици от 4-ти и 7-ми клас от училища в общината. В прекараните няколко часа в музея те научиха за важността на летящите бозайници в наши дни. Изследователят-прилеполог Антония Хубанчева сподели своята страст и знание за прилепите, вдъхновяващи разкази и нови открития в областта на сензорната екология, как всъщност се провежда научно изследване и по какъв начин различните науки си помагат.

Учениците бяха предизвикани да се превъплътят в прилепи, да изживеят техния свят през техните сетива, да опитат какво е да ловят плячка и да разберат колко храна им е необходима за дневното им преживяване. Това иновативно образователно събитие обогати знанието на учениците за важността на нашите малки летящи приятели и тяхната връзка с екологичния баланс.

Творческият екип зад инсталацията включва д-р Антония Хубанчева, Гергана Димитрова, Елена Шопова, Иво Стаменов-ОттО, Боряна Пандова, Никола Налбантов, Павел Терзийски и Веселин Веселинов-Еко. Те създадоха магична среда, която спомогна за предаването на знания и преживяването на учениците.

Инсталацията "В малкия голям свят на прилепите" подчерта важността на прилепите за нашата планета и същевременно разгледа факторите, които ги застрашават. В свят, в който те са обект на суеверия и страхове, този проект им помогна да бъдат разбрани и ценени.

Инсталацията се представи в партньорство с Природонаучения музей с. Черни Осъм.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура”, програма „Едногодишен грант ‘22“ и „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации“.

В партньорство с Националния природонаучен музей при БАН и Интеркултура Консулт.

Споделяне