Понеделник, 08 Април 2019 08:06

Ето къде ще спират електрозахранването в община Троян за периода 8-12 април

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването на посочените дати и в рамките на указаните срокове, като е възможно периодът на прекъсванията да е по-малък от планирания.

Във връзка с осъществяване на посочените прекъсвания на електрозахранването за периода 08 – 12 април 2019 г., включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

ОБЛАСТ

В текста по-долу са посочени датата, периода, максималното времетраене, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ  

Община Троян  

На 08.04.2019 г. /08:00 - 08:20 ч.; 08:00 - 16:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./   На 09.04.2019 г. /08:15 - 09:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./   На 10.04.2019 г. /08:15 - 09:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./   На 12.04.2019 г. /08:15 - 09:00 ч./ -  Черни Осъм: Акациева, Амбарица, Атанас Филипов, Бай Паскал, Васил Радев, Врачовска, Възраждане, Девети Септември, Дружба, Жеравица, Жилища На Горското Стопанство, М-Ст Николчов Дол, М. Бъзево, М. Жеравица, М. Кошутина, М. Миленча, М. Стойновска, М. Стругът, Общ. Дз Обнова, Първи Май, Райнешка, Стара Планина, Стойновска, Хаджи Макарий, Цонка Дамянова

На 08.04.2019 г. /08:00 - 08:20 ч.; 16:00 - 16:30 ч./   На 09.04.2019 г. /08:15 - 09:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./   На 10.04.2019 г. /08:15 - 09:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./   На 12.04.2019 г. /08:15 - 09:00 ч./ -  Орешак, Общ. Троян: 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 15-та, 16-та, 53707. 37. 13, 53707. 504. 148, 9-та, Авксентий Дацин, Амбарица, Архимадрит Хаджи Макарий, Атанас Хасъмски, Васил Левски, Васил Попстефанов, Вилна Зона, Втора, Георги Дренски, Данчо Василешки, Даскал Петър Атанасов, Димитър Никифоров, Димитър Ралков, Доктор Борис Пейчев, Еделвайс, Иван Донев, Иван Лалев, Иван Павлов, Иван Полендаков, Кирил и Методий, Кичура, Комсомолска, Комуна, Ливадата, махала  Баба Стана, махала  Коевски Ливадки, махала  Радоевското, местност Рътлината, местност Тихова Лъка, Младост, Неофит Калчев, Осъм, Панайот Волов, Патриарх Максим, Пенко Йотов, Прохлада, Първа, Раю Ганковски, Стара Планина, Трета, Хемус, Христо Ботев, Цочо Стоянов, Червено Знаме, Четвърта

На 08.04.2019 г. /08:00 - 08:20 ч.; 16:00 - 16:30 ч./   На 09.04.2019 г. /08:15 - 09:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./   На 10.04.2019 г. /08:15 - 09:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./   На 12.04.2019 г. /08:15 - 09:00 ч./ -  Троян, Общ. Троян: Кв. Ливадето, Ливадето, махала  Дрянска, махала  Калчевска, махала  Райковска

На 08.04.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./ -  Орешак, Общ. Троян: Амбарица, Васил Левски, Вилна Зона, Втора, Иван Лалев, Кичура, махала  Коевски Ливадки, Първа, Раю Ганковски, Стара Планина, Трета

На 08.04.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 09.04.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 10.04.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 11.04.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 12.04.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Орешак, Общ. Троян: Атанас Хасъмски, Вилна Зона, махала  Баба Стана, махала  Радоевското, Първа, Трета, Четвърта

На 08.04.2019 г. /09:30 - 11:30 ч./ -  Дълбок Дол: Бор, Гробарска, Дълбокдолска Комуна, Иван Дончев, Иван Иванчев, Изворът, Крайречна, Кузманица, Марин Дол, Момчилов Кладенец, Петър Стойков, Стойко Цочев, Суха, Тошко Тодоров, Чучура

На 08.04.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./   На 10.04.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./   На 11.04.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  Троян, Общ. Троян: махала  Голяма Рибна

На 08.04.2019 г. /09:45 - 12:00 ч./ -  Троян, Общ. Троян: 34-ти Троянски Полк, Захарий Зограф, Симеон Велики, Христо Смирненски

На 08.04.2019 г. /12:45 - 15:30 ч./ -  Троян, Общ. Троян: 34-ти Троянски Полк, Васил Левски, Ген. Карцов, Дрянска Чешма, Захарий Зограф, Панайот Волов, Симеон Велики, Феликс Каниц, Христо Ботев, Христо Смирненски

На 09.04.2019 г. /08:15 - 09:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./   На 10.04.2019 г. /16:00 - 16:30 ч./   На 12.04.2019 г. /08:15 - 09:00 ч./ -  София: Студентски Град

На 09.04.2019 г. /08:15 - 16:30 ч./ -  Орешак, Общ. Троян: 13-та, 15-та, 16-та, 53707. 504. 148, Архимадрит Хаджи Макарий, Данчо Василешки, Иван Лалев, Иван Павлов, Иван Полендаков, Ливадата, Младост, Пенко Йотов, Стара Планина, Христо Ботев, Цочо Стоянов

На 09.04.2019 г. /08:15 - 16:30 ч./ -  Троян, Общ. Троян: Кв. Ливадето

На 09.04.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./   На 12.04.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  Терзийско, Общ. Троян: Грънчар, Девети Септември, Дядо Герасим, Дядо Стайко, Захари Стоянов, Иван Вазов, местност Пъпровци, Терзийска

На 09.04.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ -  Троян, Общ. Троян: Кв. Балкан, махала  Средно Трапе

На 09.04.2019 г. /09:45 - 12:00 ч./ -  Троян, Общ. Троян: 34-ти Троянски Полк, Д-Р Спас Бояджиев, Еделвайс, Любен Каравелов, Минко Николов, Стара Планина, Христо Ботев

На 09.04.2019 г. /12:00 - 14:00 ч./ -  Троян, Общ. Троян: Ген. Карцов, Димитър Гимиджийски, Дъскотина, Кокиче, Криволак, Расташка, Стенето, Христо Ботев

На 09.04.2019 г. /12:45 - 15:30 ч./ -  Троян, Общ. Троян: Борова, Букова, Димитър Гимиджийски, Мир, Неофит Бозвели, Стадион, Христо Ботев

На 10.04.2019 г. /08:15 - 16:30 ч./ -  Черни Осъм: Амбарица, Жеравица, М. Бъзево, М. Жеравица, М. Кошутина, М. Стойновска, М. Стругът, Първи Май, Стойновска

На 10.04.2019 г. /09:45 - 12:00 ч./ -  Бели Осъм: Дочо Чакъров, Колю Бояджиев, Сава Пенев, Стоян Българенчето

На 10.04.2019 г. /12:45 - 16:00 ч./ -  Бели Осъм: Балкан

На 11.04.2019 г. /08:15 - 16:30 ч./ -  Черни Осъм: Амбарица, М. Жеравица, М. Стойновска, Първи Май, Стойновска

На 11.04.2019 г. /09:45 - 12:00 ч./ -  Чифлик, Общ. Троян: Бончевска, махала  Цанковска, Никола Войновски

На 11.04.2019 г. /13:15 - 15:30 ч./ -  Чифлик, Общ. Троян: Вилна Зона, Никола Войновски

На 12.04.2019 г. /08:15 - 16:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ -  Орешак, Общ. Троян: Втора, Първа, Трета

На 12.04.2019 г. /08:15 - 16:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ -  Черни Осъм: Акациева, Амбарица, Атанас Филипов, Бай Паскал, Васил Радев, Врачовска, Възраждане, Девети Септември, Дружба, Жеравица, Жилища На Горското Стопанство, М-Ст Николчов Дол, М. Бъзево, М. Жеравица, М. Кошутина, М. Стойновска, М. Стругът, Общ. Дз Обнова, Първи Май, Райнешка, Стара Планина, Стойновска, Хаджи Макарий, Цонка Дамянова

На 12.04.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  Белиш: махала  Маргатина, Микренска, Милевска, Стара Планина, Чакърска

На 12.04.2019 г. /09:45 - 12:00 ч./ -  Чифлик, Общ. Троян: Вилна Зона, Козарката, махала  Цанковска, Никола Войновски, Цановска

На 12.04.2019 г. /12:45 - 15:30 ч./ -  Чифлик, Общ. Троян: Вилна Зона, местност Лъжето, Никола Войновски

 

Дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

 

*По информация от ЧЕЗ България и Община Троян