Областният управител – домакин на събитие, свързано с въпросите на младежта

Консултация по въпросите на младежта „Ние и Европа в диалог“ Консултация по въпросите на младежта „Ние и Европа в диалог“

В Областната администрация Ловеч се проведе консултация по въпросите на младежта „Ние и Европа в диалог“. На събитието, организирано от Национален младежки форум, съвместно с Обществено-консултативния съвет по училищни политики /ОКСУП/ към областния управител на област Ловеч, присъстваха областният управител Виктор Стойчев и началникът на РУО –Ловеч д-р Иваничка Буровска. В консултацията се включиха 20 ученици от област Ловеч. Събитието е част от 10 (десетия) цикъл по диалога на ЕС по въпросите на младежта, който обединява и събира мнението на младите хора от различни държави, и се провежда в осем населени места на територията на страната, сред които е и Ловеч.

В своето обръщение към участниците г-н Виктор Стойчев сподели, че:

„Събитието е част от поредицата активности, които се организират през последния месец от Консултативния съвет по училищни политики. За нас е важно да насърчим активността на младите хора, защото те са тези, които задават дневния ред в училището и подпомагат ръководството му при вземането на конкретно решение, така че гласът им да бъде чут“, завърши Стойчев.

„Регионално управление на образованието подкрепя инициативите, които се организират от младите хора на територията на областта. За нас е изключително важно  какво смятате вие, че трябва да се промени, за да направим наистина училището привлекателно място за всички вас.“ - коментира и началникът на РУО – Ловеч, д-р Иваничка Буровска.

По време на дискусията и работните групи Йоан Стоянов – главен секретар на Национален младежки форум, запозна младежите с младежка цел №3 – Приобщаващи общества, „Разрешаване и осигуряване на включването на всички млади хора в обществото“, като част от темите от цикъла на диалога, както и с уменията за разписване на документ с решения и препоръки за целите на устойчиво развитие. Учениците имаха възможността да изразят своето отношение по въпроси, свързани с младежта, достъпа до образование, екология, транспорт, здравеопазване и доброволчество, както и да генерират и разработят идеи, които да приложат на практика на местно ниво.

---

Областна администрация - Ловеч

Споделяне