Проведе се годишният отчет на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"

Годишен отчет на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" Годишен отчет на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"

На 30.01. се проведе годишният отчет на РДПБЗН за 2023 г. В присъствието на главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и областния управител на област Ловеч - Виктор Стойчев, доклад за извършената дейност бе представен от директора на РДПБЗН – Ловеч, комисар Петър Петров. В отчета бяха посочени изпълнените  държавни задачи на територията на Ловешка област през 2023 г., постигнатите резултати в областта на пожарната безопасност и защита на населението, както и статистически данни за дейността. Комисар Петър Петров се спря и на предстоящите задачи за 2024 г. Като основно предизвикателство стои обновяването на техниката и средствата за защита на личния състав в дирекцията.

Главен комисар Джартов поздрави за постигнатите резултати служителите в Регионалната дирекция, отговори на поставени въпроси от присъствалите на отчета, както и даде информация за предстоящи промени в организацията на работа и планиране на дейността през 2024 г.

От своя страна областният управител Виктор Стойчев изтъкна съвместните дейности, извършени между областната администрация и РДПБЗН през 2023 г., като включване в инициативата „Да изчистим България заедно“, както и симулацията на автомобилна катастрофа на входа на град Троян. Господин Стойчев благодари за резултатите и усилията на всички служители на РДПБЗН- Ловеч, и декларира готовност за продължаване на съвместните инициативи през настоящата година.

„По отношение на превенцията и работа сред населението, и най-вече сред възрастното население, имам една идея и си позволявам да я споделя с вас. От предходния  ми опит смятам, че може да достигаме чрез различни кратки рекламни материали до възрастните хора в селата със съдействието на Български пощи. Те са във всяко населено място, пенсионерите по селата там си получават в брой пенсиите и този канал за комуникация би могъл да се използва рационално.“ – това заяви на финала областният управител.

---

Областна администрация - Ловеч

Споделяне