Заседание на Епизоотичната комисия към Областен управител

Епизоотичната комисия към Областен управител Епизоотичната комисия към Областен управител

На 16 февруари се проведе редовно заседание на Областната епизоотична комисия, свикана от областния управител Виктор Стойчев. Основен предмет на обсъждане беше актуалната обстановка в страната и областта по отношение на болестта африканска чума по свинете и болестта инфлуенца по птиците. Д-р Тихомира Въцова – и.д. Директор на Областната дирекция по безопасност на храните / ОДБХ/ Ловеч запозна участниците в заседанието с последните обявени огнища на тези заболявания в страната и припомни основните мерки за предпазване и недопускане на разпространението им. Вчера е обявено последно регистрираното огнище на инфлуенца по птиците в област Велико Търново, която е съседна на Ловешка област, и това изисква нашето пълно внимание към проблема.

Д-р Въцова подчерта и основните задължения на кметове и кметски наместници, разписани в чл.133 на Закона за ветеринарномедицинската дейност, а именно – да съдействат за ограничаване и ликвидиране на болестите по животните, да организират и предприемат действия за събиране и обезвреждане на умрелите безстопанствени животни, да определят терен, подходящ за загробването на трупове на животни, да поддържат регистър на домашните и ловните кучета, да извършват ежегодно инвентаризация на животните в личните стопанства и др.

Оживена дискусия предизвика обсъждането на законовите изисквания за провеждане на събития от рода на празници, панаири, събори, курбани и други събития в общините, за които се изисква предварително уведомяване на ОДБХ / поне 14 дни преди провеждането им/. Спазването на това изискване, както и нуждата от предварително  регистриране на търговците с храни, е трудно осъществимо, според участниците в заседанието.

Разгледан беше и постъпилият сигнал до Областен управител за нанесени щети на земеделски площи от диви и полудиви свине в района на Угърчин и Луковит. Представител на Регионалната дирекция по горите Ловеч докладва за извършената от тях проверка по случая и възможните решения.

В заключение, областният управител Виктор Стойчев заяви:

Взаимодействието между общините и държавните институции при спазване на изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност трябва да продължи и в крайна сметка до доведе до положителни резултати. В същото време, при прилагането на закона следва да спазваме духа, а не просто буквата му.

-

Областна администрация - Ловеч

Споделяне