Община Троян подписа споразумения с МРРБ за финансиране и изпълнение на първите 5 от общо 25 проекта

Кметът Донка Михайлова и началникът на отдел "Счетоводство" Марияна Николова подписват споразуменията в МРРБ Кметът Донка Михайлова и началникът на отдел "Счетоводство" Марияна Николова подписват споразуменията в МРРБ Снимка: Община Троян

На 14.03.2024 г. Община Троян подписа споразумения с МРРБ за финансиране изпълнението на първите пет проекта на обща стойност 10 530 000 лв. от общо одобрените двадесет и пет с приемането на Закона за държавния бюджет на РБ за 2024 г. Това са проектите:

  • „Реконструкция на централна градска зона - Троян: площад „Възраждане“ и прилежащ терен – ул. „Васил Левски“ – ОТ 325-355-665“, с индикативен бюджет от 7 400 000 лв.;
  • „Реконструкция пешеходен мост „Централен площад“, гр. Троян, с индикативен бюджет от 310 000 лв.;
  • „Основен ремонт на ул. „Любен Каравелов“, гр. Троян“, с индикативен бюджет 1 350 000 лв.;
  • „Аварийно укрепване на участък от общински път LOV 1140, с. Орешак – с. Черни Осъм – етапно строителство, Етап 2: Укрепване на стена от каменна зидария“ с индикативен бюджет от 820 000 лв.;
  • „Основен ремонт на вила „Беклеме“ (общинска база за обучение и отдих)“ с индикативен бюджет от 650 000 лв.

Започна подготовката на документациите за обявяване на обществените поръчки за изпълнение на строителството на обектите от петте проекти.

Прогнозира се строителството да приключи през следващата 2025 г.

Споделяне