Зам.-кметът инж. Николай Райковски и Вера Добрева посетиха Брюксел за участие в конференция

Заместник-кметът инж. Райковски и Вера Добрева, директор дирекция „Анализ, планиране и проекти“, бяха на двудневно посещение в Брюксел, по покана на евродепутата Цветелина Пенкова. Те взеха участие в конференция на тема „Енергийната сигурност – основа за развитие на европейската индустрия. Ролята на България.“ На срещата, проведена в Европейския парламент, бяха представени различни гледни точки, които да очертават бъдещото развитие на енергийния сектор. Тема, пряко свързана с икономическото развитие на Европа и България.

„България ще играе ключова роля в определянето на енергийните политики на ЕС. Страната ни има потенциал, експертиза и капацитет за това“, сподели след конференцията Цветелина Пенкова в своя профил в социалната мрежа Facebook.

На конференцията бе обсъден планът за реиндустриализация на Европа; посоката за развитие на промишлеността и енергетиката на нашия континент; представени бяха силните страни, експертизата и наличните стратегически и критични суровини на България – те са основополагащи за възродяването на европейската икономика.

Форумът събра ключовите представители на най-големите индустриални, енергийни и браншови организации от България и Европа, дипломати, членове на Европейския парламент, синдикалисти, работодателски организации, представители на академичните среди и експерти от Европейската комисия.

---

Община Троян

Споделяне