Кампания за събиране на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване

На 18 април 2024 г. (четвъртък) Община Троян, съвместно с „Елтехресурс” АД, организират кампания за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване във всички населени места на територията на община Троян.

Услугата по разделно събиране на това оборудване се предоставя безплатно на населението.

Гражданите могат да се освободят от неработещите си електроуреди, като в срок до 17.04.2024 г. подават заявка за извозване на безплатен национален телефон 0800 14 100 или подават заявка в отдел „Услуги на гражданите” - сградата на Община Троян.

Напомняме на гражданите, че при предаването на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, то трябва да е с ненарушена цялост.

---

Община Троян

Споделяне