Продължават дейностите по реконструкцията на ул. „Стара планина“ в с. Орешак

Ул. Стара планина, село Орешак, община Троян Ул. Стара планина, село Орешак, община Троян Снимка: Община Троян

Продължават дейностите по изпълнението на проект „Реконструкция на съществуващ общински път LOV 1140 през с. Орешак (ул. „Стара планина“), заедно със съоръженията и принадлежностите към него”. Припомняме, че през изминалата 2023 г. бе изпълнен първи етап от проекта, като изпълнител на проекта е „Пътприбор“ ООД гр. София. Сключеното споразумение за оставащите строително-монтажни работи е на стойност 1 227 364 лв. Към 15.04.2024 г. са изпълнени следните дейности: демонтаж, доставка и полагане на бетонови бордюри, като обща дължина на положените бордюри е около 1 780 м.; демонтаж, доставка и полагане на бетонови тротоарни плочи. Общо положени тротоарни плочи около 6 300 м², остават за монтаж около 2800 м². В участъка остава да се положи и асфалтобетонова настилка от около 18 000 м².

При ремонта на пътя се предвижда да се засадят 56 бр. нови дървета от вида млечен явор с кълбовидна форма. В участъка от кантона до ул. „Данчо Василешки“ вече са засадени 27 бр. дървета.

По проект, споделеното пространство за велосипедисти и пешеходци след механа „Странджата“ от десния тротоар преминава в левия тротоар. Предвидените строително-монтажни работи при ремонта на пътя и тротоарите следва да бъдат реализирани за период от 730 (седемстотин и тридесет) календарни дни. Срокът за изпълнение и въвеждане на обекта в експлоатация е 15.03.2025 г. При проведени разговори с изпълнителя и предвид добрите темпове на изпълнение, се очаква строително-монтажните работи и въвеждането в експлоатация на обекта да завършат преди настъпване на есенно-зимния сезон (края на месец септември).

Община Троян благодари за разбирането от страна на живущите в района на ремонтирания участък, които изпитват известни затруднения по време на дейностите.

Използваме възможността да напомним на жителите и гостите на с. Орешак, че има специално обособени зони за паркиране на автомобили от дясната страна на платното, като водачите на моторни превозни средства следва да спазват Закона за движение по пътищата и съответните маркировки. Призоваваме водачите да не спират автомобилите си в активната зона за движение или да паркират автомобилите си върху тротоарите. Служители на общинската администрация продължават с регулярните проверки.

---

Община Троян

Споделяне