16 проектни предложения подадоха граждани по „Обществен форум за реализация на партньорски проекти“

Обществен форум за реализация на партньорски проекти в Община Троян - 2024 г. Обществен форум за реализация на партньорски проекти в Община Троян - 2024 г.

В продължение на вече 24 години Община Троян реализира програмата „Обществен форум за реализация на партньорски проекти“, която е пример за доброто взаимодействие между местната власт и граждански структури.

През настоящата 2024 г., в обявения срок са подадени общо 16 проектни предложения до общинската администрация. Техните податели са 6 кметства (Шипково, Врабево, Орешак, Черни Осъм, Белиш и Бели Осъм), 6 читалища (Чифлик, Добродан, Врабево, Орешак, Черни Осъм и Гумощник), младежка неформална група от с. Шипково, църковно настоятелство при църковен храм „Свети Архангел Михаил“, с. Врабево, неформална структура на гражданско общество от ж.к. Лъгът, бл. 3, сдружение „Възход за Ломец“.

В бюджета на Община Троян и през настоящата година са заложени средства в размер на 30 000 лв. Дейностите по подадените 16 проектни предложения са на обща стойност 78 120,79 лв., като исканото финансиране по програмата възлиза на 52 102,34 лв. Предстои публично обсъждане на проектните предложения пред обществеността и оценка на предложенията.

Припомняме, че съгласно условията на програмата кандидатите следва да осигурят минимум 30% собствен принос, от които до 50% може да е нефинансово участие, остойностено по съответния ред. Исканото финансиране не може да надвишава 70% от общата стойност на проектното предложение, но не повече от 4550 лв.

Постъпилите проектни предложения са свързани с благоустройствени мероприятия.

---

Община Троян

Споделяне