Секретарят на Община Троян е новият Председател на постоянната комисия „Дигитална и иновативна администрация“ към НСОРБ

Учредителното заседание на Постоянната комисия „Дигитална и иновативна администрация“ (ПКДИА) на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) Учредителното заседание на Постоянната комисия „Дигитална и иновативна администрация“ (ПКДИА) на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

На провелото се на 14 май Учредителното заседание на Постоянната комисия „Дигитална и иновативна администрация“ (ПКДИА) на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), в особено активна дискусия, след кратко представяне и споделяне на очакванията от дейността на комисията и предложения на добри идеи, участниците в заседанието пристъпиха към избор на ръководство. Секретарят на Община Троян Цветелина Калчева бе предложена за Председател на комисията за настоящия мандат (2023-2027) и единодушно приета.

Калчева благодари за гласуваното доверие и подчерта важността на предстоящите нови задачи пред общинските администрации. Тя припомни, че Община Троян има изцяло дигитализирани процеси, доколкото позволява законодателството и експертите с радост ще споделят опита си с всички общини.

Цветелина Калчева анонсира и някои от своите идеи за теми, които да бъдат включени в работата на комисията, сред които: необходими и реализируеми възможности за разработване на AI-модел за подпомагане работата на администрациите в различни направления – роботизирана обратна връзка със заявители на услуги, човешки ресурси, анализ и мониторинг на местните нормативни бази.

В ПКДИА на НСОРБ членуват 143-ма представители от 92 общини и 12 района. Сред тях най-многобройни са секретарите на общини – 57 души. Съставът на комисията е многообразен и от различни по големина общини, сред тях са 3-ма кметове на общини и райони, 6-ма Председатели на Общински съвети и 21 общински съветници, заместник-кметове на общини и райони – 17 и други общински експерти – 39 души.

---

Община Троян

Споделяне