Троянските ловци и рибари отчитат устойчиво управление на дивечовите запаси

Отчетното събрание на СЛРД Троян, проведено на 17. май 2024 г., разкри динамична картина на постиженията и предизвикателствата пред дружеството през изминалата година. Инж. Сашо Василков в своя отчет очерта ясна визия за бъдещето, основаваща се на устойчиво управление на дивечовите запаси и развитие на ловния туризъм.

Въпреки трудностите, причинени от болести като Африканска чума по свинете и Син език по преживните животни, СЛРД Троян  успя да запази популациите на дивеча стабилни. Това е постигнато чрез редица мерки, включващи регулиране на отстрела, разселване на животни и активна борба с бракониерството. Особено внимание е отделено на дивата свиня и сърната, чиито популации са подложени на по-строг контрол с цел тяхното възстановяване.

Дружеството гледа с оптимизъм към бъдещето и планира да развива ловния туризъм като източник на допълнителни приходи. Това ще позволи инвестиции в подобряване на ловните условия, закупуване на нова техника и оборудване, както и организиране на различни събития и обучения за ловците.

Риболовът също е важна част от дейността на СЛРД Троян. През изминалата година са издадени значителен брой риболовни билети, а река "Зеленика" е била успешно зарибена. Предстоят преговори за зарибяване и на язовир "Ледево", което ще разшири възможностите за риболов в региона. Дружеството планира да възстанови рибарското училище за деца и да създаде отбор по улов на риба, като по този начин ще привлече младите хора към този спорт и ще ги възпитава в отговорно отношение към природата.

Борбата с бракониерството е друг приоритет за СЛРД Троян. Благодарение на закупените камери за наблюдение, дружеството е успяло да идентифицира и санкционира нарушители, което е допринесло за опазването на дивеча.

СЛРД Троян е активна организация с над 1100 членове, която поддържа добри връзки с медиите и Националното ловно-рибарско сдружение (НЛРС). Това позволява на дружеството да бъде в крак с новостите в областта на лова и риболова и да защитава интересите на своите членове.

За да осигури финансовата стабилност на дружеството и да реализира амбициозните си планове, СЛРД Троян е взело решение да увеличи членския внос за 2025 г. с 10% от минималната работна заплата. Това ще позволи на организацията да продължи да инвестира в опазването на природата, развитието на ловния туризъм и подкрепата на младите ловци и рибари.

Бяха избрани делегати за Общото годишно отчетно събрание на НЛРС-СЛРБ.Това са Минко Акимов-председател на СЛРД Троян, Васил Станке Василев и инж. Сашо Василков. Резерва е Радион Стратев.

Споделяне