Доротея Иванова бе избрана за управител на НИХЗИ с. Орешак

Доротея Иванова - новоизбраният управител на НИХЗИ - с. Орешак Доротея Иванова - новоизбраният управител на НИХЗИ - с. Орешак Снимка: личен архив

Настоящият началник отдел „Музеи, галерии и визуални изкуства“ към дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“ към Министерство на културата е избраният кандидат за управител на Националното изложение Орешак.

На 09 май 2024 г. се проведе първи етап - Предварителен подбор на кандидатите по документи на конкурса за възлагане управлението на „Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак“ (НИХЗИ) ЕООД. Комисия, в 7-членен състав, начело със заместник-кмета Ангел Ангелов, реши, че допуска до следващите етапи на конкурса за възлагане управлението на НИХЗИ, кандидата Доротея Т. Гюрджийска – Иванова. Комисията не допусна до следващите етапи на конкурса кандидата Веселин В. Стоянов.  

На 13.05.2024 г. същата комисия проведе втори и трети етапи на конкурса за възлагане управлението на „НИХЗИ – Орешак“ ЕООД, гр. Троян, а именно:

  • Представяне на разработената от допуснатия кандидат Концепция за развитие на „НИХЗИ - Орешак“ ЕООД за срок от 3 години;
  • Събеседване с кандидата;

Въпросите, част от събеседването с допуснатия кандидат, бяха насочени към представената концепция, познаване на нормативната уредба, касаеща дейността на търговски дружества с общинско участие в капитала, представяне на способността на кандидата да планира и взима управленски решения, предишния опит на кандидата. Крайната оценка на комисията, представляваща средноаритметичната оценка от разработената концепция за конкурса и проведеното събеседване на допуснатия до втори и трети етапи участник в конкурса - Доротея Т. Гюрджийска – Иванова e 5,93 (отлично представяне).

Определеният от комисията кандидат, след проведен конкурс, е с предишен опит като музеен уредник, главен експерт в Министерство на културата, както и началник отдел „Музеи, галерии и визуални изкуства“ към дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“ към Министерство на културата.

Община Троян пожелава успех на г-жа Иванова!

---

Община Троян

Споделяне