Два паметника от област Ловеч получиха одобрението на областната комисия

Областната комисия „Военни паметници“, одобри две предложения за реставрация и консервация на военни паметници на свое заседание вчера, председателствано от областния управител Дора Стоянова. Проекти за ремонтно-реставрационни дейности бяха подготвени от общините Априлци и Угърчин. Предложените за ремонт обекти са вписани в Националния регистър на военните паметници. След обсъждане, Комисията одобри предложението на Община Априлци за паметник, издигнат в памет на загиналите войни от село Видима и махалите му по време на Балканските войни и Първата световна война. Паметникът се намира в квартал Видима, град Априлци. Предвидено е да бъдат добавени още имена на загинали войни и военни звания.

Второто предложение е за паметник в с. Славщица, община Угърчин, което Комисията одобри под условие, да бъде детайлизирано описанието на предложените ремонтни дейности.

По време на заседанието бяха припомнени изискванията към общините за попълване на информацията в Националния регистър на военните паметници и условията за подаване на предложения за финансиране на ремонтни дейности. Експертът от Министерство на отбраната подчерта, че получаването на субсидия за реставрация и ремонт на военни паметници е обвързано с изрядно подготвена документация и подаден отчет за предходни финансирания. От министерството призоваха общините в областта да бъдат активни, да следят състоянието на паметниците и своевременно да предприемат действия за ремонт и реставрация при необходимост.

---

Областна администрация - Ловеч

Споделяне