Представяне и оценка на проектите по „Обществен форум за реализация на партньорски проекти”

Представяне и оценка на проектите по „Обществен форум за реализация на партньорски проекти” Представяне и оценка на проектите по „Обществен форум за реализация на партньорски проекти”

Уважаеми съграждани, през месец март, за 24-та поредна година, Община Троян обяви покана за подаване на проектни предложения по Общинска програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти”, чиято цел е утвърждаване на партньорството между структурите на гражданското общество и местната власт чрез реализиране на съвместни проекти, насочени към общественозначими дейности.

В определения в поканата срок до 30.04.2024 г. бяха подадени 16 бр. проектни предложения, на обща стойност 78 120,79 лв., в т.ч. 52 102,34 лв. искано финансиране от програмата и 26 018,45 лв. съфинансиране от кандидатите.

След разглеждане на подадените проектни предложения от експерти на Общинската администрация – Троян, до обществено представяне и оценка са допуснати 14 бр. проектни предложение на обща стойност 63 978,18 лв. в т.ч. 41 415,86 лв. искано финансиране от програмата и 22 562,32 лв. съфинансиране от кандидатите.

В тази връзка ви информираме, че общественото представяне и оценката на допуснатите проектни предложения ще се състои на 13.06.2024 г. (четвъртък) от 17:30 часа в сградата на Туристическия информационен център в гр. Троян, пл. „Г. С. Раковски“ № 103.

Отправяме покана към всички желаещи да се присъединят към събитието.

---

С уважение,

ДОНКА МИХАЙЛОВА

кмет на община Троян

Споделяне