Областният управител Дора Стоянова – домакин на работна среща за дейността на доброволните формирования

На 21 юни областният управител Дора Стоянова беше домакин на работна среща във връзка с дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. Инициативата е на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН), които осъществяват методическа и експертна помощ на териториалните органи на изпълнителната власт при организиране дейността на доброволните формирования. Последните са създадени по реда на чл. 41, ал. 1 от Закона за защита при бедствия. В срещата участваха представители на РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Ловеч, на общините от област Ловеч и доброволци.

От ГДПБЗН, гл. инспектор Ралица Тодорова – началник на сектор „Доброволни формирования“, запозна присъстващите със Стратегия за развитие на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България за периода 2021 – 2030 г., актуалната нормативна уредба, необходимостта от активизиране на процеса по създаване и развитие на доброволните формирования на територията на област Ловеч.

Ралица Тодорова изтъкна, че всички доброволци от областта са преминали специализирано обучение, включващо пожарогасителна и спасителна дейност и обучение за първа помощ. Тя коментира нормативните изисквания и възможностите, предоставени от държавата за обучение и развитие на доброволните формирования. Подчерта необходимостта от повишаване на обществената значимост и признание към тях и полагането на усилия за формирането на интерес по темата у подрастващите до 18 г.

В последвалата дискусия бяха обсъдени добри практики и трудности, срещани от общините в областта и в страната. Коментирани бяха работещи модели.

Старши комисар Любомир Баров – заместник-директор на ГДПБЗН, сподели опит за набиране на доброволци и преодоляване на трудности при задържането им. Каза, че процесът е дълъг и е важна правилната посока. В заключение, ст. комисар Баров заяви готовност от страна на Главната дирекция да отговаря на въпроси и да съдейства на общините при работата им с доброволните формирования. Той насърчи да се търси представителност и информира за предстоящото утре състезание за доброволци в гр. Троян.

---

Областна администрация - Ловеч

Споделяне