Започнаха дискусиите за възможността за ремонт на ул. „Любен Каравелов“ в град Троян

Оглед на място и първа среща-разговор с живущите по улица „Любен Каравелов“, град Троян Оглед на място и първа среща-разговор с живущите по улица „Любен Каравелов“, град Троян Снимки: Община Троян

Дискусиите ще продължат до намиране на най-разумното решение!

На 25 юни, в салона на Община Троян, се проведе първата среща-разговор с живущите по улица „Любен Каравелов“ за представяне на възможността за цялостен ремонт на улицата и параметрите на проекта за нейното изпълнение.

Дискусията включваше на първо място живущите, които при един ремонт ще бъдат най-пряко засегнатите. Улицата е една от най-любимите на жителите на града, но също така на участъци е силно компроментирана, особено в частта тротоари. Като улица с еднопосочно движение, която не е толкова натоварена от преминаващи автомобили, е и сред любимите на майки с деца. Към настоящия момент обаче родителите с деца с колички са принудени да се движат по пътното платно, тъй като тротоарите в голямата си част са с надигнати плочки от голямата коренова система на дърветата.

Какво бе дискутирано на срещата?

Инж. Николай Райковски, заместник-кмет на Община Троян, даде подробна информация за параметрите, заложени в проекта за цялостна реконструкция на улицата. Общата дължина на предвидения основен ремонт е 820 м. Улицата е обслужваща, с проектна скорост 40км/час или с 10 км/час под предвидената в Закона за движение по пътищата. Улицата е проектирана с постоянна ширина от 6 м. Дадено е ново нивелетно решение на уличното платно, максимално близко до съществуващото положение. Предвидената нова асфалтобетонова настилка е със състав: плътен асфалтобетон - 4 см; неплътен асфалтобетон - 4 см; битумна поливка – 0,5л./м; битумизиран трошен камък –8 см, долен основен пласт от несортиран необработен едрозърнест минерален материал – 40 см. Предвижда се старите бордюри да бъдат премахнати и да се монтират нови на височина, съобразена с новата нивелета. Тротоарите ще се изпълнят от „унипаваж“ на земновлажен циментопясъчен разтвор и основа от минимум 15 см минералбетон. Улицата ще се отводнява гравитачно по естествените си наклони, към дъждоприемниците, изградени по проект „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян“. В обхвата на проекта е включено и подмяна на съществуващите стоманотръбни пилони и осветителните тела към тях, с поставяне на LED улични осветителни тела. Също така се предвижда и изграждане на подземна тръбна мрежа с възможност за изтегляне на кабели за пренос на данни, телевизионен сигнал и интернет.

Инвестицията е необходима, но през годините винаги е била непосилна за общинския бюджет, поради което Община Троян осигури финансиране от държавния бюджет в размер на 1 350 000 лв.

В момента улицата е силно амортизирана и затруднява придвижването на хора и транспортни средства. Не е осигурена достъпна среда за хора с увреждания. Но реализирането на обект от този мащаб изисква и решения, свързани със зелената растителност. В тази част живущите на улицата и хора от общината са най-разделени в мненията си – от съгласие за подмяна на цялата растителност (което се изразява в подмяна с нов вид, подходящ за градска, а не паркова среда, с подходяща коренова система) до такива, които предпочитат улицата и тротоарите да не бъдат ремонтирани изобщо на цената на запазване на настоящата зелена растителност.

Ползвала ли е Община Троян консултации от външни експерти или предложенията са взети самостоятелно?

Община Троян изказва особена благодарност към г-н Стоил Нановски, член на Управителния съвет на Асоциация на производителите на декоративни растения в България, експерт с дългогодишен опит и консултант на редица проекти в градове като София, Бургас, Ямбол и други за озеленяване. Той консултира Община Троян в частта с избор на подходяща, устойчива на времето и условията растителност, която да е подходяща за конкретната улица, да дава сянка и да не компроментира настилката. Г-н Нановски присъства и на разговора, като с готовност отговори на всички отправени към него въпроси.

Какво е важно да знаем?

Към настоящия момент не е стартирала процедура за избор на изпълнител, съгласно Закона за обществените поръчки. Тоест дискусиите по темата започват на един ранен етап, за да може да се проучат мненията на експерти, становище на живущи и да се вземе най-разумното решение.

Дискусиите продължават, като целта е да се достигне до намиране на най-доброто решение за живущите, за безопасността на пешеходци, участници в движението и за реализиране на обект, който ще реши проблеми, трупани с десетилетия.

Не са взети окончателни и крайни решения към настоящия момент.

Намерението на Общинската администрация е в изискванията на процедурата за избор на изпълнител да бъде заложено закупуване на по-големи, вече развити дървета, а не на малки дръвчета!

При реализиране на обекта е планирано да се работи на участъци, което значи, че няма да се разкопава цялата улица, а ще се работи по подобие на работата при ул. „Стара планина“, с. Орешак.

Кметът на Общината, заместник-кметът инж. Райковски, еколозите и експертите от дирекция „Строителство“ направиха оглед непосредствено след дискусията, с който отново да се видят зоните и възможностите за запазване на поне част от растителността.

Какво предстои от тук?

Кметът разпореди паспортизация на дърветата по ул. „Любен Каравелов“, за което ще бъде създадена специална комисия, за още един подробен и прецизен преглед и преценка има ли дървета, които могат да се запазят.

Всеки от нас носи в себе си сантименти за времето, прекарано в разходки по улица „Любен Каравелов“. Желанието ни е да запазим улицата зелена, чиста, но и безопасна и сигурна за нас, децата ни и поколенията напред. Благодарим Ви за активността по темата! Дискусиите ще продължат.

---

Източник: Община Троян

Споделяне