ИПЖЗ - Троян посрещна студенти от свищовската стопанска академия

Обща снимка пред ИПЖЗ град Троян Обща снимка пред ИПЖЗ град Троян Снимка: www.uni-svishtov.bg

Института по планинско животновъдство и земеделие в град Троян посрещна студенти от Стопанска академия "Димитър А. Ценов", катедра "Аграрна икономика".

Гостите бяха посрещнати от доц. д-р Николай Марков – учен в научно направление „Говедовъдство и биволовъдство”, който откри събитието и запозна студентите с историята и дейността на института, внедряването и прилагането на иновативни технологии. Студентите научиха, че Институтът по планинско животновъдство и земеделие (ИПЖЗ) е основан през 1978 г. като наследник на Държавния овощен разсадник с цел да се съхрани биогеоценозата на планинските екосистеми, да се разшири научноизследователската работа за подпомагане на животновъдството и земеделието в планинските региони за ефективното им развитие, като основа за производство на екологично чиста аграрна продукция.

Проф. д-р Димитър Митев – доайен в ИПЖЗ гр. Троян, представи на гостите от Стопанската академия дългогодишната си научна дейност в областта на планинските тревни асоциации и възможностите за поддържане на биологичното им разнообразие. Презентирани бяха особеностите в отглеждането на различни овощни видове и технологиите за устойчиво овощарство в планинските райони (къпини, арония, облепиха, скоруша и др.). След интересните презентации студентите дегустираха сокове от различни култури, собствено производство на Института.

След това посещението продължи с обиколка в лабораторния комплекс, включващ лаборатории за изследване на: химичен състав на мляко и месо; химичен състав и хранителна стойност на тревни фуражи; химико-физичен състав на овощни и плодово лекарствени растения; и лаборатория за тъканни култури. Гл. ас. д-р Теодора Михова – Чавдарова запозна студентите с представители на плодово-лекарствени култури, лечебни растения и продукти от тях, както и с възможностите за биологично плодопроизводство. Технологът на млекопреработвателното предприятие представи цялостен модел за биологично производство на краве и козе сирене, който се експериментира от години в Института и подчерта, че нямат проблеми при реализиране на готовата продукция. Посетените обекти и представената информация предизвикаха много въпроси от страна на свищовските студенти и те проведоха задълбочена дискусия с домакините.

Ръководителят на катедра „Аграрна икономика” в СА "Димитър А. Ценов" – доц. д-р Марина Николова, отправи към Института покана, и получи потвърждение, за участие с млечни продукти в тазгодишния Фермерски пазар – Свищов, който ще се проведе на 5 октомври 2019 г. В края на срещата доц. Николова благодари на домакините за гостоприемството и изрази увереност, че ползотворното сътрудничество ще продължи и в бъдеще.

 

*По информация от Стопанска академия "Димитър А. Ценов"

Споделяне