Троян е сред общините, които ще имат достъп до новоотпуснати 14,5 млн. лв. за енергийна ефективност

Снимката е илюстративна Снимката е илюстративна

28 български общини ще имат достъп до 14,5 млн. лв. за енергийна ефективност на многофамилни жилищни и обществени сгради, съобщи Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Средствата се отпускат от министерството чрез Оперативна програма "Региони в растеж" (2014-2020 г.) по мярката "Енергийна ефективност в периферните райони-3". Публикувани са за обществено обсъждане насоки за кандидатстване по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и проекти на документи.

Сред градовете, които могат да кандидатстват и да се възползват от средствата, е и Троян.

Безвъзмездната финансова помощ ще се предоставя на база подбор на проектни предложения, класирани по критерии, които отчитат намаляването на емисиите на СО2, ефективност и целесъобразност на инвестицията за енергийна ефективност и др. Основните дейности са насочени към изпълнение на мерки за енергийна ефективност в допустими за финансиране публични сгради на държавната и общинската администрация, както и към общински сгради от образователната, културната и социалната инфраструктура и в многофамилни жилищни сгради.

Общините ще могат да кандидатстват с проекти към края на годината. Ще се финансират мерки за повишаване на енергийна ефективност на сградите, като целта е да се постигне 60% спестяване на енергия, намаляване на разходите за отопление, обновяване фасадите на сградите и повишаване на срока на експлоатация и др.

За повече информация, предложения и коментари, посетете сайта на МРРБ от тук!


*По информация на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)

Споделяне