Сряда, 13 Ноември 2019 10:17

Водата в троянско отговаря на изискванията за питейно-битови нужди

РЗИ Ловеч съобщават, че от 04.11. до 08.11.2019 г. са изследвани питейни води от централни водоизточници, обществени местни водоизточници, от минерални водоизточници и от плувни басейни, по-голямата част от които са на територията на община Троян.

Изследваните проби на води-питейни от централни водоизточници са от град Троян, кв. Балкан (Долно Трапе), с. Балабанско, с. Балабанско - м. „Габърска”, с. Бели Осъм, с. Орешак. По изследваните микробиологични и химични показатели пробите води-питейни съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Изследваните проби вода от обществени местни водоизточници са от с. Чифлик, с. Бели Осъм, с. Терзийско. По изследваните микробиологични и химични показатели пробите вода от обществени местни водоизточници съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и на „Санитарно технически норми и правила за строителството и експлоатация на съоръженията при водоснабдяването на населените места и промишлеността с питейна вода” и не съответстват показатели „коли титър и микробно число” в с. Чифлик („Ловджийска чешма” до моста: коли титър < 30 (1,0) Ешерихия коли, микробно число 68 КОЕ/см3). За установените отклонения по показатели „коли титър и микробно число” на кмета на с. Чифлик е издадено предписание за уведомяване на населението по подходящ начин, че водата от чешма „Ловджийска чешма”, с. Чифлик не е годна за питейни цели, на които са извършени проверки.

Изследвани са и проби вода от минерални водоизточници от с. Шипково и с. Чифлик. По изследваните микробиологични показатели пробите минерална вода съответстват на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите.

Изследвани са и проби вода от плувни басейни в с. Бели Осъм, гр. Троян. По изследваните микробиологични и химични показатели пробите вода от плувен басейн съответстват на изискванията на „Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка”.