55 деца с изявени дарби с награди за своите изяви

Даровитите деца в очакване на награждаването Даровитите деца в очакване на награждаването Снимка: Фейсбук страница на г-жа Донка Михайлова

55 ученици получиха парични награди в общ размер от 4225 лв. за различни постижения. От тях 14 имат постижения в сферата на изкуството, науките и технологиите, почти 4 пъти повече - в спорта. Паричните награди се връчват съгласно Наредбата за закрила на деца с изявени дарби. Те получават награди за постиженията си в различни сфери, участвали и класирани на международни, национални, областни кръгове на олимпиади, състезания и конкурси.

Община Троян традиционно награждава децата, показали завидни резултати и заели призови места, съгласно исканията, постъпили в администрацията и разгледани от общинска експертно-консултативна комисия за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби, два пъти в годината.

През юни са били отличени 38 ученици – 21 в областта на спорта и 17 в областта на науката и изкуствата. Получените пари - в размер 2410 лв.

Наградите бяха връчени от кмета Михайлова, председателя на ОбС-Троян инж. Пенков и заместник-кмета Русенова.

Малък коментар: Трябва да се направи анализ на наградите, на постиженията, за които са. Онези, които имат трайни постижения в науката, трябва да получават по-сериозна подкрепа – много малък е делът на тези, които са мерили сили с най-добрите именно в областта на науката. И винаги има едно червейче, което подлага на съмнение постижението на детето – дали е негово собствено или на помощ отвсякъде. Тук най-чисти са успехите в спорта – там няма как да се излъже заради родителски или учителски амбиции. Когато другите подрастващи виждат как техен връстник получава парични облаги за нещо, което не е негова заслуга, те със сигурност не се въодушевяват да доказват себе си, не получават амбиция за труд и воля. Има върху какво да мислят тези, които се опияняват от раздаването на награди. Впрочем – от нашите пари.

Споделяне