От 1 декември линията София - Врабево ще бъде изпълнявана отново

От 1 декември линията София - Врабево ще бъде изпълнявана отново.

Община Троян подписа договор с нов превозвач.

След своевременните действия на Община Троян линията София - Врабево ще бъде отново обезпечена. На 21 ноември Общината прекрати договора с превозвача ЕТ „Импорт-Експорт 2000 – Величко Величков“ - Плевен поради неизпълнение на задълженията на фирмата изпълнител по превоз на пътници. Още в същия ден заместник-кметът на община Троян Ангел Ангелов се срещна с представители на фирма ЕТ „Грация – Геновева Краева“ - Ловеч. След разглеждане на подадената оферта на 22.11.2018 г. Община Троян сключи договор с фирмата. ЕТ „Грация – Геновева Краева“, която ще изпълнява линията от 1.12.2018 г.

Договорът е за срок от една година, а цената на билетите по линията София - Врабево ще е 14 лв.

Споделяне