Неделя, 02 Февруари 2020 13:14

Инвестиционни намерения в троянско с афинитет към аквакултури

В Калейца ще има цех за обработка и преработка на сом, а в Балканец – рибарник.

Инвестиционното намерение на фирма "Аквамел" ЕООД предвижда изграждане на цех в Калейца за обработка и преработка на аквакултури, предимно от собствено производство от съществуваща ферма за интензивно отглеждане на риби от семейство сомови.

Предвижда се капацитетът на предприятието за обработка да е до 200 тона годишно риба сом.