Четвъртък, 06 Февруари 2020 19:01

Възстановено е електроподаването в цялата община без Белиш, Патрешко и района на “Техра”

От общината съобщават, че ръководният екип е обходил всички населени места в община Троян, а в 17 ч. отново е заседавал Кризисният щаб. Възстановено е електрозахранването в Борима, Балканец, Дълбок дол, Голяма Желязна, Орешак и Черни Осъм, но по-късно отново са възникнали проблеми в някои от тези населени места.

Кметът на Община Троян е в контакт с кметовете и кметските наместници на всички населени места, с ръководителите на институциите, както и с Областен управител.

Пътната обстановка в общината е започнала да се нормализира, но проходимостта е при зимни условия. При своя обход, кметът се е срещнал с управителя на Дома за стари хора – там парното вече работи, като е закаран агрегат. По-сериозно остава положението с отоплението в Центъра за хора с деменция.

В голямата част от населените места от общината все още не са изчистени страничните улици. Сериозен е проблемът в с. Калейца, както и аварията с електрозахранването в с. Белиш. Приоритетно тази нощ ще се работи в Чифлик; пътят Бели Осъм - Чифлик; пътят Орешак - Черни Осъм; необходимо е разширяване на пътя към с. Балабанско. Съществуват проблеми с почистването на крайни махали и уличната мрежа на някои от селата.

Към 21 часа кметът сигнализира в социалните мрежи, че е възстановено електроподаването в цялата община без Белиш, Патрешко и района на “Техра”.