Кметът Михайлова е инструктирала всички кметове и кметски наместници в община Троян

Донка Михайлова Донка Михайлова Снимка: Община Троян

Кметът на Община Троян проведе разговор и инструктаж с всеки един от кметовете и кметските наместници на населените места в община Троян. Общо беше разбирането, че дисциплиниращите мерки за ограничаване на социалните контакти в общината дават резултати. Кметовете и кварталните отговорници на полицията следят за спазване на наложените ограничения на гражданите под карантина. Вече не се забелязват груби нарушения от тяхна страна.

Магазините работят при спазване на указаните санитарни изисквания. Прибрани са стоките от откритите търговски площи.

Констатирано бе, че се нарушава заповедта на кмета за преустановяване дейността на кафе-автоматите в селата Бели Осъм, Борима и Черни Осъм. Още повече, че в Бели Осъм и Борима кафе-автоматите са поставени без нужното разрешение на Общината.

Кметът на Общината и кметовете на по-малките населени места са в постоянен контакт помежду си. Молим гражданите при констатирани нарушения да подават сигнали на кметовете и кметските наместници или на телефоните: 0670 68050 (денонощна линия при Община Троян) или 0670 62218 (пряк телефон на РУ на МВР Троян).

 

*Пресинформация на Община Троян

Споделяне