Четвъртък, 19 Март 2020 16:34

Кабелна телевизия СПРИНТ също се присъедини към апела „Останете си вкъщи“

Като социално отговорна фирма, СПРИНТ също се присъединява към апела „Останете си вкъщи“.

От днес над 200 телевизионни канала в рамките на тридесет дни ще бъдат достъпни до всички абонати на СПРИНТ, независимо от техния тарифен план.  С тази си стъпка екипът на СПРИНТ цели да предостави повече забавления на хората пред малкия екран и да ги задържи вкъщи.

С цел превенция на клиенти, служители и партньори СПРИНТ удължава срока на всички изтичащи срочни договори с шест месеца, като се запазва цената при която е бил сключен договора. Тази стъпка предприемаме за да избегнем излишно движение и струпване на хора.

Клиент, който желае да прекрати договор, трябва да попълни заявление за прекратяване съгласно клаузите на договора.

Веднага след публикуване на заповедта на Министъра на здравеопазването от 13.03.2020 и обявеното извънредно положение в Република България, с цел ограничаване разпространението на вирус COVID-19, екипите на СПРИНТ преминаха в специален режим на работа и продължават да осигуряват качествени услуги на нашите клиенти и в създалата се ситуация.

Бъдете здрави.

 

Екипът на СПРИНТ