Спират се автобусите от Ловеч за Троян в 10.00 и 14.00 часа, както и обратните курсове

Корнелия Маринова - Кмет на Община Ловеч Корнелия Маринова - Кмет на Община Ловеч

Със заповед на кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова се правят нови промени в разписанието на автобусната линия Ловеч – Троян. Считано от 27.03.2020 г. се преустановява обслужването на междуградската автобусна линия Ловеч - Троян в следните часове:

  • Няма да пътува автобус, който тръгва в 10.00 ч. от Автогара (АГ) Ловеч по направление гр. Троян, а в обратна посока тръгва в 11.00 ч. от АГ Троян в посока гр. Ловеч.
  • Няма да пътува автобус, който тръгва в 14.00 ч. от АГ Ловеч по направление гр. Троян, в обратна посока тръгва в 15.00 ч. от АГ Троян в посока гр. Ловеч.

Заповедта е с временно действие до отпадане на извънредното положение.

Заповедта се изпраща на заместник-кметовете и на секретаря на общината, на превозвачите, на кметовете на кметства и на кметските наместници и се оповестява на населението по подходящ начин.

Заповедта е на основание чл. 44, ал.1, т.1 и т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Обявеното извънредно положение на територията на Република България, Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето.

Община Ловеч, пресцентър
26.03.2020 г.

Споделяне