Едномесечен безплатен електронен подпис за граждани и фирми за достъп до електронните услуги на ДАЕУ

*Постигната е договореност за издаване на едномесечен безплатен електронен подпис от доставчици на удостоверителни услуги за портала за електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление.

Физическите и юридически лица могат да се възползват от възможността, с цел заявяване, заплащане и получаване на административни услуги чрез портала на Държавна агенция „Електронно управление“ /ДАЕУ/ от дома си. Това ще спомогне за намаляване необходимостта от физическо посещаване на офисите.

Системата за сигурно електронно връчване (е-връчване) предоставя възможности за водене на кореспонденция по електронен път – подаване на жалби, сигнали, искания и др., без необходимост от физическо присъствие на заявителя.

Използването на Системата изисква регистрация и наличието на валиден електронен подпис или ПИК на НОИ. Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица. ДАЕУ поддържа и администрира Системата за сигурно електронно връчване. Припомняме, че Община Троян заработи със Системата в средата на 2019 г. Повече информация може да откриете тук:

http://troyan.bg/news/news1/3108-obshtina-troyan-shte-e-vtorata-obshtina-s-elektronni-uslugi-v-saita-na-darzhavna-agentziya-elektronno-upravlenie.html

Тъй като за реализиране на електронната комуникация при една от възможностите е необходимо осигуряване на квалифициран електронен подпис, ДАЕУ има постигната договореност за издаване на едномесечен безплатен електронен подпис от доставчици на удостоверителни услуги, които ще предоставят онлайн възможност за заявяване на подписа. За повече информация може да посетите следния линк:

Как използваме облачен квалифициран електронен подпис (КЕП)

Припомняме, че с цел ограничаване разпространението на COVID-19 и запазване здравето на хората, на 15 март Община Троян обяви: телефон 0670 68041, на който жителите на общината да се обаждат и да обсъждат с експертите спешността на тяхното идване в общинска администрация. На този телефон те биват консултирани могат ли и как да подадат исканията си за определени услуги по електронен път.

Въведено е безплатно предоставяне на електронните услуги, без тези по ТСУ. Може да заявите своите административни услуги и през Портала за електронни административни услуги на Община Троян, на адрес:

https://auslugi.com/public/home/troyan/index

Призоваваме хората да използват предоставените възможности, с цел максимално ограничаване на контактите си извън семейството.

 

*Пресинформация на Община Троян

Споделяне