Събота, 28 Март 2020 14:38

Кметът Донка Михайлова: Всеки здравомислещ управленец е разтревожен за работните места на хората

Донка Михайлова - Кмет на Община Троян Донка Михайлова - Кмет на Община Троян Снимка: www.donkamihaylova.com
Временният оперативен щаб реши да започнем дарителска кампания за финансово подпомагане на болниците и Спешна помощ.

***

1. Г-жо Михайлова, намираме се в безпрецедентна ситуация, налагаща социална изолация, строги мерки и неясно развитие на процесите с епидемията в обозримо бъдеще. Как се справя община Троян на този етап?

Работим в три основни посоки. Първо: Създаване на предпоставки за ограничаване на възможностите за разпространението на заболяването. Второ: Подкрепа на хората, които изпитват най-силно затрудненията на кризата и са изложени на най-висока степен на риск, и Трето: Предпоставки за възстановяване на общината след кризата. Още в началото на месец март създадох със своя заповед Временен оперативен щаб за справяне с разпространението на вируса. В него участва ръководството на Общината, ръководителите на двете болници и на филиала на Спешна помощ, на Полицията и на Пожарната. Въведохме редица ограничения с цел намаляване на възможностите за контакти и предаването на вируса. Още в ранен етап забранихме провеждането на традиционния за града пазар. Затворихме павилионите, кафе машините, вендинг машините…  Продължаваме да водим разговори с представители на бизнеса от всички сектори за подготовка на мерки за подкрепа на предприемачите с цел ограничаване на щетите за бизнеса и запазване на работните места.

Предприехме и мерки за обработване на улици и открити площи в града с дезинфектанти. Първо бяха обработени районите около аптеките и хранителните магазини. Препоръчахме на бизнеса, където е възможно, и въведохме в администрацията работа от дома (home office), с цел максимално ограничаване на служителите, които работят на място в администрацията.

Организирахме работата на администрацията така, че да създадем предпоставки нито един гражданин да не бъде лишен от административно обслужване и в същото време да се ограничат до максимум личните контакти. Отмених плащането на електронните услуги, повечето услуги „на място“ се извършват като експресни, а се плащат като обикновени. Въведохме специален пропускателен режим в сградите на администрацията - с цел недопускане струпването на много хора.

Въведохме аудио- и видеоконферентни връзки, чрез които вече провеждаме оперативките на ръководния екип и в звената и заседанията на Оперативния щаб. Част от служителите са в отпуск, част от състава продължава работата си на място в администрацията, с цел гарантиране на административните услуги.

Създадохме специална секция на сайта на Община Троян, която да събере на едно място отговори на често задавани въпроси, всички заповеди на Министерство на здравеопазването, на Кмета на Община Троян, препоръки и др.

И в контекста на цялата ситуация, общинската администрация продължава работа по изпълнение на планираните задачи.

За мен най-трудното в настоящия момент е да намерим баланс в ограничителните мерки и това, във възможно най-малка степен те да водят до съкращаване на работни места. Трудно е, защото днес никой не може да прогнозира в каква степен ще се развива пандемията. Разбира се, здравето на гражданите е най-важно и днес то е първи приоритет.

 

2. Какви са Вашите впечатления и каква информация имате – доколко се спазват ограниченията, дисциплиниран ли е троянецът? Има ли нарушения на карантината от поставените под нея лица?

В началото на Извънредното положение имахме сериозни проблеми с нарушаване на карантината, най-вече с няколко шофьори от превозвачески фирми. Мисля, че този проблем вече е преодолян в голяма степен. От органите на МВР и от кметовете на селата се правят ежедневни проверки в домовете на хората под карантина. Няколко лица, нарушили наложените им ограничения, бяха дадени на Прокурор. Служителите на РУ на МВР - Троян контролират спазването на разпоредбите, имаме много добро взаимодействие с Полицията и Прокуратурата. За случаи на нарушение на разпоредбите и заповедите на Националния оперативен щаб, на Министъра на здравеопазването и на Кмета на Община Троян, сме разкрили телефони, на които хората могат да подават сигнали.

 

3. На национално равнище изискаха във всяка болница да се обособят легла за болни от новия вирус. Какво е свършено в МБАЛ-Троян до този момент?

Заповед на Министър Ананиев от 27.03. регламентира ангажиментите на троянските лечебни заведения. МБАЛ Троян трябва да осигури 29, а Белодробната болница – всичките си 85 легла за лечение и наблюдение на неусложнени пациенти. Ръководствата на болниците работят по подготовката на болниците за тази цел. В Общинската болница се преустройва бившето Инфекциозно отделение. За интензивно лечение са определени 6 бр. легла в МБАЛ гр. Троян. Болницата разполага с три стационарни инвазивни респиратора и един транспортен, който може да работи като стационарен. Спешна помощ в момента изгражда приемна с помощта изцяло на дарители. С д-р Бамбов, д-р Дудевска и д-р Краевски сме в постоянен контакт.

Министърът определя за троянските лечебни заведения 120 от общо 225 легла за Ловешка област, повече от половината за областта. Това е изключително тежка отговорност, има много неизяснени въпроси. Изключително важно е да осигурим лични предпазни средства за медицинския персонал. Извеждаме проблема като водещ, от тяхното здраве зависи ще има ли кой да ни лекува. На свое виртуално заседание, проведено на 27.03., Временният оперативен щаб реши да започнем дарителска кампания за финансово подпомагане на болниците и Спешна помощ.

 

4. С напредването на дните под карантина у хората се засилват притесненията за тяхното икономическо положение и оцеляване. Мнозина имат кредити. Заетите в малкия бизнес, тези, които се самонаемат, са силно притеснени. Обмислят ли се някакви мерки на ниво община за подкрепа в такива случаи?

Всеки здравомислещ управленец е разтревожен за работните места на хората. Ежедневно си говоря с представители на местния бизнес. Предприемачите са обезпокоени. Жителите на общината са притеснени за работата и доходите си. През тази седмица ще започне работа Консултативният съвет за икономическо развитие на община Троян. С членовете на съвета заедно ще търсим решенията за тревогите на нашите съграждани.

В началото на седмицата ще предложа на Консултативния съвет и на Общинския съвет конкретни предложения за намаление на наемите на договори за всички наематели на нежилищни имоти – общинска собственост, за търговците, ползващи за своята дейност общински имоти. Ще предложа за времето на извънредното положение да бъдат намалени наемите на лекарите, които плащат наеми на Общинската болница, на кафе автоматите, на павилионите…

Всички мерки ги предлагам след внимателен анализ за въздействието им върху общинския бюджет. Като кмет имам тревоги за последствията на кризата върху общинския бюджет, защото устойчивостта му означава, както досега, да плащаме половината от детските ясли и градини, детска млечна кухня, домашен социален патронаж, да дофинансираме образованието, да имаме улично осветление, почистване, текущи ремонти…

 

5. Съществува ли според Вас опасност община Троян да излезе от групата на общините с малък процент безработица?

Към този момент има единични регистрации на наши съграждани в Бюрото по труда и не се наблюдава завишения в броя безработни. Ще продължим да следим тези процеси. Вярвам в предприемчивостта на троянци и в умението ни да бъдем заедно в трудностите. Знам, че тези две качества ще ни помогнат и този път.

 

6. Община Троян винаги е била силна в социалните услуги. Как работят те при новосъздадените условия?

Едни от първите мерки, които предприехме в настоящата извънредна ситуация, бяха свързани с подкрепа на възрастните хора и предотвратяване на нуждата им да напускат домовете си и да контактуват с други хора. Продължават да работят Домашен социален патронаж, който осигурява храна за 240 възрастни от 20 населени места, програмата „Патронажна грижа“, която оказва здравно-социални услуги на над 130 лица трудноподвижни и болни възрастни и програмата „Топъл обяд“, осигуряваща храна за 60 души крайно бедни. В условията на криза ползваме всички възможности за разширяване на обхвата на хората, които са подпомагани. Работим по предложение за разширяване на Патронажна грижа. Затворихме временно Детска млечна кухня с цел ограничаване на контактите между най-малките жители на общината и семействата им. В Община Троян работят телефони за консултация, както и горещ телефон за възрастни, които имат нужда от подкрепа. Продължаваме да набираме доброволчески екип от хора, които са готови да им помагат с пазаруване и купуване на лекарства при необходимост. Кандидатствахме за помощ от Посолството на САЩ за защитни облекла за доброволците. Възложих на колегите да започнат работа по създаване на Фонд „Солидарност“, който след кризата да подпомага финансово най-пострадалите.

 

7. Вашите опасения и надежди за бъдещето ?

Бих искала да говорим за надеждите. А те са свързани с бързо излизане от ситуацията, запазване здравето за хората и бързо възстановяване на икономиката ни, от която зависят работните места на хората, тяхната прехрана и посрещане на ежедневни нужди.

 

***

Hemus News