Началникът на РСПБЗН - Троян с обръщение към жителите и гостите на общината

До всички граждани на община Троян и временно пребиваващите на територията на общината!

Като ръководител на РСПБЗН - Троян ви обръщам внимание за тревожността относно повишаване на риска от възникване на полски и горски пожари към настоящия момент. От началото на годината (2020 г.) са възникнали 138 произшествия, от които 45 са свързани с възникване на пожари при небрежно боравене с открит огън. Основните предпоставки са почистването на дворове от сухи треви и храсти чрез изгаряне. Проявява се небрежност и подценяване на ситуацията, поради което често огънят превзема обширни територии, изискващи голям ресурс и средства са справяне с пожарите. Площта, върху която са извършвани гасителни дейности през периода от началото на годината, е 140 хил. кв. м.

Със заповед № РД-07-34 / 09.04.2020 г. на областния управител на област Ловеч за пожароопасен сезон в горските територии е обявен периода от 10 април до 30 ноември 2020 г. Призовавам всички граждани и гости на общината за повишено внимание, проява на отговорност и съдействие при борбата с горските пожари, които нанасят големи щети на заобикалящата ни среда.

През рекущата седмица предстоят Великденските празници, които са свързани с използване на запалени свещи и препълване на храмовете в църковните обекти. Ето защо е необходимо да се спазват някои основни правила с цел да не се допускат инциденти и да бъдем подготвени с правилни действия. Въпреки извънредното положение, което е наложено в момента в страната, е възможно посещението на църкви от отделни групи хора. Бъдете внимателни при използването на свещи, особено при масово пребиваване на хора на ограничена територия.

Ако сте очевидци на нарушения на противопожарните правила, сигнализирайте компетентните органи на тел. 112 или директно на тел. 068/66-86-42 в РСПБЗН - Троян. На тези телефони търсете помощ и при възникване на пожар или друга аварийна ситуация. За повече информация посетете сайта www.pojarna.com

 

Гл. инсп. Петър Петров
Началник на РСПБЗН - Троян

Споделяне