Затвориха пътя от Беклемето до хижа Дерменка до края на годината

Хижа Дерменка Хижа Дерменка Снимка: visit.troyan.bg

Със заповед на директора на Национален парк "Централен Балкан" от 5 май до 31 декември 2020 година се спира движението, престоя и паркирането на МПС (включително ATV и UTV от всички класове) по път "Беклемето" - хижа "Дерменка", който принципно е път със свободен достъп, съгласно Плана за управление на Национален парк "Централен Балкан".

Заповедта е издадена във връзка с изпълнението на Договор "Опазване на безлесни природни местообитания чрез ремонт и възстановяване на път "Беклемето" - хижа "Дерменка" по дейност 6 в обхвата на проект "Възстановяване и опазване на природните местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан".

Изключения се допускат за стопанисващия туристически заслон "Орлово гнездо" и хижа "Дерменка" и служители на Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната и Дирекция "НП Централен Балкан" при изпълнение на служебните им задължения.

Пропомняме, че към момента е разрешено посещението на всички национални и природни паркове, но е забранено използването на лифтове, посещения на хижи и заслони и други туристически обекти. Забранено е използването за пребиваване на кътовете за отдих - беседки, навеси, маси, пейки, огнища, чешми и погледни места, както и събирането на компании и групи от туристи. Задължително е спазването на физическа дистанция от минимум 2,5 метра. При разговори с други хора, да се поставя маска или шал. Целта на тези забрани е да не се предизвиква струпване на големи групи, не повече от четири човека, най-вече семейни групи. Засега ситуацията е спокойна. Няма информация да има наплив от туристи.

С пълния текст на Заповедта може да се запознаете от прикачения файл или от тук.

Споделяне