Словото

Една дълга нощ на отец Паисий Хилендарски