Резултати и класиране от проведените Общински състезания на Ученическите спортни игри 2018/19 година

В края на м. Януари приключи общинският етап на Ученическите спортни игри. В него взеха участие всички училища на територията на Община Троян.

Резултатите от проведените състезания са, както следва:

ТЕНИС НА МАСА


5-7 клас момчета

1. ОУ "В. Левски" Борима
1. ОУ "Ив. Хаджийски"
2. СУ "В. Левски"

 

5-7 клас момичета

1. ОУ ”В. Левски” Борима

 

8-10 клас момчета

1. ПГМЕТ-Троян
2. СУ “В. Левски” Троян

 

11-12 клас момчета

1. ПГМЕТ
2. СУ ”Кл. Охридски” Троян
3. СУ “В. Левски” с. Ч. Осъм

 

 

ВОЛЕЙБОЛ


8-10 клас момчета

1. СУ ”В.Левски” Троян

 

11-12 клас момчета

1. СУ ”В.Левски” Троян

 

 

БАСКЕТБОЛ


5-7 клас – момчета

1. СУ ”В. Левски” Троян
2. СУ ”Кл. Охридски” Троян

 

5-7 клас - момичета

1. ОУ „Ив. Вазов“ Дебнево

 

8-10 клас – момчета

1. 1. СУ ”В. Левски” Троян
2. ПГМЕТ

 

11-12 клас – момчета

1. СУ ”Кл. Охридски” Троян
2. ПГМЕТ

 

 

ШАХ


5-7 клас

1.ОУ ”И.Хаджийски” – служебно
/Отборът на ОУ ”В. Левски” Борима не се яви поради заболяване/

 

 

ФУТБОЛ


5-7 клас

1. СУ "Васил Левски" Троян
2. СУ "Климент Охридски" Троян
3. ОУ "Иван Хаджийски" Троян

 

8-10 клас

1. СУ "Васил Левски" Троян
2. СУ "Климент Охридски" Троян

 

11-12 клас

1. СУ "Васил Левски" Троян
2. ПГМЕТ - Троян
3. СУ "Климент Охридски" Троян

Турнирът по футбол беше проведен през месец ноември 2018 г.

Споделяне