Одобриха проекта за Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства

Недостроената поликлиника в Троян Недостроената поликлиника в Троян Снимка: HemusNews

Община Троян съобщава, че е одобрен и проектът за създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания. Той ще бъде изграден на първия етаж в новата недостроена поликлиника в Троян. В момента общината е в процес на сключване на договор.

Дейностите по изграждане на материалната база и предоставяне на социалната услуга са на стойност 999 227,12 лв. и се финансират по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Проектът е с продължителност от 31 месеца, като предстои избор на изпълнители, ремонт и реконструкция на сградата, обзавеждане, оборудване, осигуряване на транспортни средства и предоставяне на социалната услуга за период от 12 месеца.

Целеви групи са лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в риск и техните семейства, както и такива, ползващи резидентни услуги.

Центърът ще осигури дневни, полудневни и почасови услуги като грижа, рехабилитация, терапия, консултиране, информиране и подкрепа, включително и на лицата, полагащи грижи за тях в домашна среда, мобилни услуги и други подкрепящи дейности, съгласно спецификата и потребностите на целевата група, подкрепа за семействата, полагащи грижи за лицата с увреждания, чрез поемане на грижата за лицата от целевата група чрез краткосрочно настаняване в центъра (заместваща грижа за срок не по-дълъг от 14 дни).

След приключването на проекта, Община Троян ще кандидатства за осигуряване на средства от държавния бюджет за продължаване предоставянето на услугата.

Припомняме, че преди два месеца бе одобрен за финансиране проектът на Община Троян и за втория етаж на новата поликлиника по ОП „Региони в растеж“ за изграждане на Център за грижа за лица с умствена изостаналост.

www.HemusNews.com

Споделяне