Вторник, 29 Юни 2021 19:27

Започва изграждане на център за грижа за лица с умствена изостаналост и създаване на център за подкрепа на лица с увреждания в община Троян

На 28.06. се проведе встъпителна пресконференция за двата проекта пред изоставената сграда над поликлиниката, в първата от които – сектор Г, ще се проведат ремонтните дейности. Участници бяха кметът на Община Троян Донка Михайлова, Цветан Спасов – ръководител на оперативна програма за развитие на човешките ресурси, Розалина Русинова – ръководител на проекта за лица с увреждания, инж. Полина Павлова – отговорник на проекта за лица с умствена изостаналост, Дилка Първанова – строителен надзор, архитект Веселин Будинов, Снежана Алексиева и Даниела Петкова от дирекция "Социално подпомагане" и други лица, изпълнители на проектите, служители от ОТ.

Кметът Д. Михайлова изрази удоволствието си, че се дава старт на два проекта, важни за гражданите на общината. Запозна накратко с проектите: на 1-вия етаж ще бъдат настанени 30 души с множество увреждания, за които ще се осигури и една нова услуга – 14-дневна заместваща грижа, когато на близките им се налага да отсъстват,която е едно от най-добрите неща. На 2-рия етаж ще се полагат грижи за хора с тежка умствена изостаналост. Г-жа Михайлова сподели, че за ОТ политиката за социални услуги е много важна – от една услуга при встъпването ѝ в длъжност са станали 5, а вече са 10. Особено ценят центъра за временно настаняване. Много е важна и грижата за над 800 души в тежката година с коронавируса, осъществена със средствата на общинската програма "Региони в растеж". Изрази признателността си към управленския орган в лицето на г-н Спасов, че и в с. Дълбок дол ще стартира проект.

В своето изявление Цветан Спасов изтъкна, че ОТ е една от най-социалните общини. Активно участва в Националната стратегия за деинституализация. Подчерта важността на 2 от услугите – центъра за деца и младежи с увреждания и патронажната грижа, с която са достигнали до най-нуждаещите се за повече от 12 месеца. Г-н Спасов изброи какъв персонал от лекари, рехабилитатори,медицински сестри и др. ще бъдат нужни за центровете. Смята, че успех ще бъде поне 1 човек от тези, които се грижат за близките си, да почне работа благодарение на заместващата грижа. ОТ има опит и вярва, че новите проекти ще имат успешен край.

Г-жа Русинова представи проекта за лица с увреждания. Центърът ще има 30 места. Ще го изпълни фирма Битком с ръководител Георги Георгиев за 300 дни. Ще бъдат закупени 2 превозни средства. Общата стойност на проекта е 999227,12 лв., от които европейско финансиране 849343.03 лв. и национално съфинансиране 149 884,09 лв.

Инж. Полина Павлова съобщи общата стойност на проекта за лица с умствена изостаналост – 554952,85 лв.,които също включват европейско финансиране 471709,93 лв. и национално съфинансиране – 83242,92 лв. Запозна присъстващите с основните дейности. Фирма "Битком БП" – София е изпълнител. Павлова говори подробно и за строително-монтажните работи. Заключението – качествени социални услуги са особено необходими.

Редакторът на в. "Троянски глас" Румяна Моканова зададе въпрос за останалата част на сградата, на който г-жа Михайлова отговори, че идеята е да се изгради цялостен социален комплекс.

Беше извършена символична церемония – плискане на менче с вода за начало.

Подробна информация за пресконференцията има в двете дипляни за проектите на Община Троян.

---

Снимки: Фейсбук профил Донка Михайлова и други

Споделяне