Препоръчват ограничаване на всички масови мероприятия на закрито на територията на община Троян

Заседание на Общинския кризисен щаб в салона на Община Троян Заседание на Общинския кризисен щаб в салона на Община Троян Снимки: Донка Михайлова, Фейсбук

Кметът Донка Михайлова: "Тревожи ме темпът на нарастване на диагностицираните с КОВИД граждани на територията на община Троян през последните десет дни (по информация на РЗИ-Ловеч)."

За това време заболяемостта в общината нарасна от 889 заболели на 100 000 за 10 януари до 1730 за днес, 19 януари. За сравнение данните за съседни на Троян градове са значително по-ниски - 1117 за Ловеч, 669 за Тетевен. Все още е нисък броят на заболели деца и ученици – болни са четирима ученици, карантинирани са две паралелки. Едно дете, посещаващо детска градина е заболяло, карантинирани са девет. Радващо е това, че има достатъчно свободни легла в двете болници, което според лекари означава, че заболяването протича сравнително леко и голямата част от болните се лекуват в къщи. Наблюдава се сравнително леко протичане на болестта. Повече от 50% от служителите в Община Троян, активно контактуващи с граждани, са болни и/или карантинирани. Въпреки сериозните затруднения в дейността нито един гражданин няма да бъде лишен от нужна услуга и няма да допуснем Общината да ограничи дейността си.

Днес свиках заседание на Общинския кризисен щаб за обсъждане на ситуацията. Щабът реши настойчиво да препоръча (тъй като не е в правомощията му да забрани) ограничаването до минимум на всички масови мероприятия на закрито.

Остават затворени пенсионерските клубове и клуба на инвалида. Ще бъде засилен контрола за спазване на противоепидемичните мерки.

---

Източник: Донка Михайлова, Фейсбук

Споделяне