Пред студенти по медицина в Плевен бяха представени възможностите за кариерно развитие в община Троян

Проф. д-р Добромир Димитров - ректор на Медицински университет - Плевен, открива срещата Проф. д-р Добромир Димитров - ректор на Медицински университет - Плевен, открива срещата Снимки: МУ - Плевен

В зала „Амброаз Паре“ на Телекомуникационния ендоскопски център се проведе среща на студенти от всички специалности на Медицински университет – Плевен и специализанти с ръководството на Община Троян и работодатели от здравните заведения в града – МБАЛ Троян „Д-р Георги Стоев - Шварц“ и Специализирана Болница за активно лечение на белодробни болести - Троян, съобщават от университета.

Ръководството на Община Троян бе представено от Донка Михайлова - кмет на Община Троян, Розалина Русенова - заместник-кмет на Община Троян с ресор здравеопазване и социални дейности, Галя Белевска - началник на отдел „Бюджет и човешки ресурси“, Марияна Николова - началник на отдел „Социална и здравна политика“ и Валентина Даскалова - главен експерт „Социална и здравна политика“. Лечебните заведения в града бяха представени от д-р Красимир Маринов - началник отделение „Вътрешни болести“ в Многопрофилна болница за активно лечение - гр. Троян, Мая Меицова - главна сестра в Многопрофилна болница за активно лечение - гр. Троян, д-р Цветомила Дудевска, д.м. - управител на Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести гр. Троян и Иванка Чавдарова, главна сестра.

Гостите от Община Троян бяха приветствани от Ректора проф. д-р Добромир Димитров, който подчерта голямото значение на обективната обратна връзка от роботодателите и потребителите на кадри в здравеопазването. Чрез срещите, организирани от Центъра за кариерно развитие, студентите и специализантите имат възможност за установяване на контакти и провеждане на директни разговори с представителите на лечебните заведения, както и за обсъждане на важни въпроси, свързани с професионалното и кариерното им ориентиране.

Ръководството на Община Троян представи Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ за Община Троян, който подпомага обучението и специализацията на лекари, медицински сестри, акушерки и лаборанти за нуждите на лечебните заведения в Община Троян. Финансовото подпомагане е под формата на ежемесечни стипендии за съответната учебна година в размер до 60 % от минималната работна заплата за страната, за 5 (пет) месеца от всеки семестър. 

До настоящия момент от Фонда са се възползвали трима стипендианти, студенти в Медицински университет – Плевен: двама от магистърски програми по „Медицина“ и един завършил степен бакалавър по специалността „Рехабилитация и ерготерапия“, който от 2021 г. работи на трудов договор в Отделение по физикална и рехабилитационна медицина към МБАЛ-Троян.

Източник и снимки: Медицински университет - Плевен

Ето какво сподели в социалните мрежи кметът Михайлова за срещата:

Над 120 студенти по медицина и здравни грижи и голяма част от академичното ръководство на Медицински университет - Плевен дойдоха на срещата за представяне на възможностите за криерно развитие на кадри в сектор “Здравеопазване” на територията на община Троян. Ректорът на университета проф. Добромир Димитров бе любезен домакин на срещата ни. Заедно с управителя на СБАЛББ д-р Цветомила Дудевска и с д-р Красимир Маринов, началник на отделение “Вътрешни болести” в МБАЛ представихме възможностите за професионално развитие на студентите и Общинския фонд за подкрепа на студенти в сектора.

---

Още снимки, предоставени в социалните мрежи от Медицински университет - Плевен и г-жа Донка Михайлова, вижте по-долу.

Споделяне