Община Троян отпуска стипендии като стимул на специалисти в сектор „Здравеопазване“ за троянските лечебни заведения

Вероника Стефанова при кметът Донка Михайлова Вероника Стефанова при кметът Донка Михайлова Снимка: Община Троян

На 10.02. кметът на Община Троян се срещна с  Вероника Стефанова, студентка в Медицинския университет – Плевен, която е най-новата стипендиантка в Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“. Вероника е студентка по акушерство и подписа договор с Община Троян за стипендия от общинския бюджет при ангажимента, че след завършване на обучението си ще работи в общинската болница в Троян.

Учреденият  през месец юли с Решение № 521  на ОбС – Троян, Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ на общината има за цел да способства за решаване на проблеми, свързани с остър дефицит на специализирани кадри в сектор „Здравеопазване“ в троянските лечебни заведения.

Дейността на Общинския фонд се извършва от петчленна комисия, в състава на която  участват двама общински съветници, избрани от ОбС -Троян,   управителите на МБАЛ – ЕООД – Троян, Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Троян,  и един представител на общинската администрация, определен от кмета на общината.

Фондът подпомага студенти, които се обучават за лекари, медицински сестри, акушерки и лаборанти, от каквито се нуждаят болниците в общината. Стипендии се изплащат за пет месеца от всеки семестър. Средствата се осигуряват от бюджета на Община Троян. Те могат да се набират и чрез публични финансови програми и проекти, дарителски и благотворителни кампании и се определят всяка календарна година, заедно с бюджета на Община Троян, по предложение на комисията. Средствата, отпуснати за стипендии за едно лице, са в размер до 60% от минималната работна заплата за страната месечно. Едно от условията за получаване на финансовото подпомагане е студентите да са сключили предварителен или трудов договор с лечебно заведение със седалище в община Троян.

Последните години показват, че общинските фондове са добре работещ механизъм. Надеждите, които се възлагат на фонда за подкрепа на професионалното развитие, е да стимулира повече млади квалифицирани кадри дълготрайно да се реализират в троянските лечебни заведения.

През 2022 г. са изплатени 9 156 лв., като бюджетът на фонда е формиран от ОбС - Троян, в размер на 10 000 лв.

Към момента стипендианти по фонда са четирима наши граждани в различни специалности -  Мария Цвяткова, специалност „Медицина“, Христо Краевски, специалност „Медицина“, Никол Илиева, специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ и Вероника Стефанова, специалност „Акушерка“.

---

Община Троян

Споделяне