Кметът Михайлова и екипът ѝ поздравиха социални работници по повод Световния ден на социалния работник

Социални работници към Община Троян Социални работници към Община Троян Снимки: Община Троян

На 19. март отбелязваме Световния ден на социалния работник. По традиция, всеки трети вторник на месец март е посветен на работата на социалните работници. Кметът Михайлова и заместниците ѝ Вероника Тодорова и Ангел Ангелов поздравиха лично част от социалните работници в община Троян.

Донка Михайлова посети сформиралия се социален сектор на ул. „Любен Каравелов“, където работят всички служители от отдел „Социална и здравна политика“, за да изрази удовлетвореността си от работата и постигнатото от целия екип през последните години. В община Троян функционират вече 15 социални услуги с общ капацитет от 1240 потребители. През предходния мандат е завишен капацитетът на услугите с общо 592 потребители, като са създадени 5 нови социални услуги с общ капацитет от 317 потребители и е завишен капацитетът на 3 съществуващи услуги с 275 потребители. Общината е доставчик на 13 услуги с общ капацитет 1200 потребители, а две социални услуги, с общ капацитет от 40 потребители, се управляват от външен доставчик. Като местна дейност се финансират 2 социални услуги с общ капацитет 264 потребители, национално финансиране – 1 услуга с капацитет 221 потребители, делегирана от държавата дейност – 6 услуги с общ капацитет 189 потребители и чрез европейско финансиране – 6 услуги с общ капацитет 566 потребители.

С колегите от отдела кметът Михайлова изговори предстоящите промени и предизвикателствата, пред които ще бъдат изправени. Г-жа Михайлова посети и три от социалните услуги в Троян - Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост, Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства. При посещенията си кметът проведе разговори както с потребителите и персонала, така и с управителите на услугите – Снежана Паймакова-Минкова и Мария Мировойска-Камачарова, като съвместно набелязаха проблемите, по които предстои да се работи, както и нуждите на потребителите на услугите.

Кметът благодари на социалните работници за всички усилия, които влагат в тази нелека сфера, за дългите часове труд и за съпричастността към съдбите на хората.

---

Община Троян

Споделяне