Специалистите внасят разяснение за наличието на пеперудата борова процесионка в община Троян

Разяснение за пеперудата борова процесионка Разяснение за пеперудата борова процесионка

Във връзка със зачестили запитвания от граждани за евентуално превантивно пръскане срещу определен вид гъсеници на пеперудата борова процесионка (Thaumetopoea pityocampa) в ж.к „Лъгът“ уточняваме, че на територията на община Троян наличието на такъв вид пеперуда е установено само на едно място – в борова гора, далеко от населено място (с. Бели Осъм). Предписанията на Лесозащитна станция – София, са за механична борба чрез изрязване и изгаряне на ниско разположените зимни къдели, а за високо разположените се прилагат капани. Няма предписани химически методи (пръскане с химически препарати)  за борбата с тази пеперуда.

Държавното горско стопанство – Троян, провежда мероприятия за справяне чрез използване на биологичен метод за ограничаване разпространението на този вид пеперуда. Тя се храни с листата на различни видове борове, като характерни за нашия район са черният и белият бор.

Гнездата на косматата гъсеница са разположени по върховете на боровите дървета и лесно се забелязват, защото приличат на „къдели захарен памук“.

В нито едно населено място, в урбанизираните райони на територията на община Троян, няма установени представители на нощната пеперуда борова процесионка.

Специалисти съветват гражданите да запазят спокойствие и уверяват, че алергична реакция може да се получи в някои случаи само  при пряк досег с гъсеницата.

---

Община Троян

Споделяне