Творчество

Станаха излишни и медали, и доспехи... Единствен вирусът изнася представление, постави на колене светът в изумление..Никой днес не го аплодира,а той като пред премиера, репетира ли, репетира!
Събота, 29 Февруари 2020 11:02

Коронавирус (поет Ради Кисьов)

Коронавирус - Автор: Ради Кисьов от с. Добродан. Коронавирус-бич, проказа.Нечакан гост. Неканен. Враг.Пълзяща в въздуха зараза,лети без път, не търси праг. Страшилище. Земята тръпне.Човекът там като единкрила мечтае - да изхвръкне,за да изчезне яко дим. Коронавирус - сам родил сеили човекът го създал,но не от обич появил се,а опит, грешка…
Събота, 23 Ноември 2019 12:22

Призив (поет Ради Кисьов)

Автор: Ради Кисьов, на 91 г., от с. Добродан.
Една дълга нощ на отец Паисий Хилендарски