Творчество

Събота, 23 Ноември 2019 12:22

Призив (поет Ради Кисьов)

Автор: Ради Кисьов, на 91 г., от с. Добродан.
Една дълга нощ на отец Паисий Хилендарски