Минало

През октомври 1868 г. Васил Левски преминава през Троян в своята предварителна обиколка заедно с Христо Сяров от Стара Загора. През втората половина на февруари 1869 г. Апостола идва от Карлово за Ловеч. На 20 юли /Илинден/ 1869 г. /проф. Ив. Унджиев оспорва тази дата/ Левски идва от Карлово, пее…