24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книживност!

Публикувана в Култура

На 20 май бе открита строителна площадка за обект „Обновяване на парково пространство“ (градинката при НУПИ „Проф. Венко Колев“). Избраният, след проведена процедура по Закона за обществените поръчки, изпълнител е „Геоцвет“ ЕООД, гр. Ловеч, представлявано от Георги Георгиев.

Публикувана в Общество

График за провеждане на демонстрационно пробно гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и избори за народни представители на 09 юни 2024 година.

Публикувана в Общество

По повод зачестили случаи на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и използване на специализираните контейнери не по предназначение, Община Троян напомня за функциониращата към момента система за управление на отпадъците в общината.

Публикувана в Общество

Няколко месеца след подписването на намерение за партньорство с китайския град Дзиндъджън, българо-китайска художествена изложба „Керамични преходи” бе открита.

Публикувана в Общество

На провелото се на 14 май Учредителното заседание на Постоянната комисия „Дигитална и иновативна администрация“ (ПКДИА) на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), в особено активна дискусия, след кратко представяне и споделяне на очакванията от дейността на комисията и предложения на добри идеи, участниците в заседанието пристъпиха към избор на ръководство. Секретарят на Община Троян Цветелина Калчева бе предложена за Председател на комисията за настоящия мандат (2023-2027) и единодушно приета.

Публикувана в Общество

Във връзка с отбелязване на Международния ден за борба срещу наркотиците, 26 юни, Община Троян и ОбКБППМН – гр. Троян обявяват конкурс за есе, стихотворение, рисунка, плакат, колаж, презентация на тема: „Наркотиците – лесният начин да изгубиш свободата си”.

Публикувана в Здраве

В продължение на вече 24 години Община Троян реализира програмата „Обществен форум за реализация на партньорски проекти“, която е пример за доброто взаимодействие между местната власт и граждански структури.

Публикувана в Общество

Устойчив ръст в инвестиционната активност отчитат експертите на общинската администрация през последните години. Справка на Община Троян показва запазване тенденциите за устойчив ръст при одобрените инвестиционни проекти и издадените строителни разрешения спрямо предходните години. Към началото на месец май 2023 г. са издадени 77 бр. разрешения за строеж, като за текущата година този брой се запазва – 81 бр. Важно е да отбележим, че Община Троян отново се явява най-големият възложител в сферата на строителството – одобрените проекти и издадени строителни разрешения за общински обекти за разглеждания период през 2023 г. са 3 бр., а за текущата година – 11 бр. Ръст бележат броят издадени разрешения за производствени обекти – при 2 бр. за разглеждания период през 2023 г. – на 6 бр. през настоящата 2024 г. и за жилищни сгради – 11 бр. за 2023 г. към 15 бр. за 2024 г.

Публикувана в Общество

На 22 май 2004 г. тогавашните кметове на Троян и на френския град Перн ле Фонтен – инж. Дилян Енкин и инж. Пиер Габер, подписват Клетва за побратимяване. През настоящата година отбелязваме 20 години от това международно приятелство и партньорство. Кметът Михайлова и инж. Енкин са поканени да посетят френския ни партньор за отбелязване на дългогодишното сътрудничество през настоящия месец.

Публикувана в Общество
Страница 1 от 29