Във връзка с реализирането на проект „Малки въздействащи идеи за град Троян“ на 31.08.2021 г. (вторник) ще се изпълняват рисунки на улица „Първомайска“ – пред блок „Руен“.

Публикувана в Общество

Община Троян предприема поредна стъпка към разширяване на възможностите за екологично третиране на своите отпадъци, като въвежда система за разделно събиране на зелени отпадъци на територията на града. От 6 август (петък) ще започне поетапно разполагане на предвидените за целта контейнери в Троян, като те ще бъдат на разположение на гражданите до 30 ноември.

Публикувана в Общество

Със своя заповед от 27 юли кметът Донка Михайлова забрани ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, МПС, балкони и др., пълненето на басейни и други подобни.

Публикувана в Общество

Важно съобщение: Във връзка със започване на ремонт на участък от ул. „Стара планина“ в с. Орешак, информираме заинтересованите граждани и гости на с. Орешак, че строителните дейности ще започнат на 29.07.2021 год.

Публикувана в Общество

На 8.07.2021г във всички населени места на територията на община Троян се проведоха демонстрационни пробни гласувания, за да могат избирателите да се запознаят с реда и технологията на гласуване.

Публикувана в Общество

Батериите са неразделна част от нашето всекидневие. Повечето от тях съдържат тежки метали и опасни химикали. Нерегламентираното им изхвърляне е вредно за околната среда и човека и може да доведе до непредсказуеми последици в бъдещето. Изхвърлянето им в общите контейнери за смесен битов отпадък е забранено и наказуемо!

На територията на община Троян започва да се  изгражда система за събиране на НУБА, чрез сключен договор с организация по оползотворяване „Екобатери“ АД.

Целта е повишаването на общественото съзнание по проблемите на управлението на негодни за употреба батерии и акумулатори и привличането на потребителите за участие в изгражданите от организацията схеми за събиране.

Създавайки оптимална логистична схема за събиране на НУБА, „Екобатери“ АД разполага поетапно контейнери за разделно събиране на старите батерии и акумулатори.

Потребителите трябва да знаят, че могат да върнат старите батерии в търговските обекти продаващи батерии и акумулатори.

Община Троян призовава гражданите да се възползват от предоставената възможност да се освободят от опасните отпадъци по правилния начин, като ги предадат на специализираните места за събирането им или като ги върнат в магазини, където има поставени контейнери.

Местата за събиране на НУБА са:

 1. Фоайето на Община Троян, площад “Възраждане” №1
 2. Фоайето на "Информационно-културен център" на ул. “Г. С. Раковски” № 55
 3. Отдел "Местни приходи" 1 етаж, ул. “Г. С. Раковски” № 55
 4. Отдел "Социална и здравна политика" 1 етаж, ул. “Любен Каравелов” № 42
 5. Кметството на с. Орешак
 6. Читалище „Наука - 1870“
 7. Читалище „Просвета - 1920“
 8. Читалище „Борци за свобода – 1946“
 9. „Културен клуб на пенсионера – гр. Троян“
 10. Професионална гимназия по механоелектротехника „Академик Ангел Балевски“
 11. НУПИ „Проф. В. Колев - Троян“
 12. СУ„Климент Охридски“
 13. СУ „Васил Левски - Троян“
 14. ОУ„Иван Хаджийски“
 15. „МБАЛ Д-Р СТОЕВ-ШВАРЦ“ ЕООД
 16. НУ„Христо Ботев“

Бъдете отговорни, запазете природата чиста!

Пресинформация на Община Троян

Публикувана в Общество

Община Троян е от малкото в страната, която изпълнява всички основни комунални дейности сама. Това припомни на месечната пресконференция в Общината ресорният зам.-кмет Ангел Ангелов. В края на 2020 г. Община Троян е собственик на 4 ЕООД : “В и К – Стенето”, “Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак”  “Общински пазари” и “Многопрофилна болница за активно лечение – Троян”. Те осигуряват 276 работни места.

Публикувана в Общество

Концерти, театрални спектакли, спортни прояви – почти няма ден, който да не предлага някакво събитие от културно или спортно събитие. Сайтът ни полага усилия да отрази подобаващо всяка изява. Какво предстои през втората половина на месеца? След спектакъла „Търновската царица“ на 14 юни във вторник може да се види „Животът, макар и кратък“ – в читалището на града. „Огънят на имането“ ще представят орешашките театрали в лятното кино на Черни Осъм в средата на тази седмица. На 23 юни в Троян ще може да се гледа „Смешно отделение“, а на 29-и – „Мъже под чехъл“.

Публикувана в Култура

На заседанието на Общинския съвет през май Община Троян отчете изпълнението на Стратегията за развитие на образованието за периода 2014-2020 година.

Публикувана в Образование

При спазване на здравните изисквания, но и с грижа за най-малките жители на общината, тази година Община Троян ще организира две инициативи за отбелязване на Международния празник на детето.

Публикувана в Общество
Страница 1 от 15